Få mere viden om rammer, regler og lovgivning indenfor Power-to-X, så du kan sikre en smidig godkendelsespro-ces og drift af dit anlæg samt dokumentere dette overfor de nødvendige interessenter.