Vi sikrer dig den nødvendige viden om rammer, regler og lovgivning indenfor Power-to-X uanset om du er projektudvik-ler, anlægsejer eller godkendelsesmyndighed.

Viden om rammer, regler og lovgivning indenfor Power-to-X er afgørende for en smidig og effektiv godkendelsesproces samt drift af Power-to-X-anlæg og dokumentation, uanset om du arbejder med projektudvikling, er anlægsejer eller -operatør eller arbejder med myndighedsgodkendelser.


Målgruppe

Vores kurser er virksomhedstilpassede, og vi kan derfor skræddersy kurset lige fra drifts- og produktionsniveau og op til management niveau samt til myndigheder. Det gælder lige fra udvikling og projektering og til drift og anvendelse af Power-to-X. Vi kan sammensætte kurser, som er tilpasset enten jeres virksomhed internt eller jeres underleverandører.

Vi udbyder kurser til fx:

 • Operatører
 • Udviklere
 • Leverandører
 • Underleverandører fx smede, installatører og elektrikere
 • Rådgivere
 • Entreprenører
 • Myndigheder og beredskab
 • Undervisningsinstitutioner.

Indhold

Dette kursus giver en bred indflyvning i de eksisterende regulativer, som skal overholdes når et Power-to-X projekt etableres. Hvad end projektet omhandler produktion, transport, lagring eller forbrug af brint eller e-fuels, bliver der stillet en række krav til projektejerne. Eksisterende standarder på området bliver også gennemgået på kurset. Den nyeste viden bliver formidlet, da regler og standarder indenfor Power-to-X er dynamiske og tilpasses løbende udviklingen af teknologien.


Vi sammensætter kurset til jeres behov, men det kan fx indeholde:

 • SEVESO direktivet
 • ATEX-direktivet
 • Nyeste standarder indenfor brint og e-fuel
 • Trykudstyrsdirektivet PED
 • Regler om lagring og transport af komprimeret brint
 • Krav til sikkerhedsniveauer.

Udbytte

Alt efter hvordan vi sammensætter jeres kursus, får deltagerne et helhedsbillede af den lovgivning og de regler, der på nuværende tidspunkt eksisterer på området. Kursisten har efter kurset et overblik over de krav, der bliver stillet til etableringen og driften af et Power-to-X anlæg samt de regler, der skal overholdes som transportør og aftager af brint og e-fuels. Kursisten ved efter kurset, hvilke myndighedsorganer der udstikker de regler og bekendtgørelser, der relaterer til Power-to-X, og hvilke godkendelsesprocesser der er på området.

 

Det giver et kendskab til, hvad man skal være opmærksom på i forhold til både godkendelsesprocessen samt ved drift af et Power-to-X-anlæg.

 

Kurser til Power-to-X

Kompetencer og viden er afgørende for en sikker og effektiv implementering og skalering af Power-to-X. Uanset om du er anlægsejer, underleverandør, transportør eller myndighed, sikrer vi dig den rette viden med virksomhedstilpassede kurser indenfor bl.a. materialer, risiko og sikkerhed samt regler, rammer og lovgivning.

Vi skræddersyr kurser til dine behov, og ofte indeholder vores kurser elementer fra både materialer, risiko og sikkerhed samt rammer, regler og lovgivning.

Læs mere om vores kursusudbud her.

 

Praktiske oplysninger

Vi kan afholde kurset enten på jeres ønskede lokation eller i vores lokaler, og vi afholder kurser på både dansk og engelsk.

Kontakt os for yderligere information om, hvordan vi kan sammensætte præcis det kursus, I ønsker.