Viden om sikkerhed og risici på arbejdspladsen kan have en afgørende betydning for medarbejdernes trivsel og forebyggelse af ulykker.


Kurset giver den mest grundlæggende, den mest nødvendige og den nyeste viden om sikkerhed, risici og den lovgivning, som drift af elektrolyseanlæg er omfattet af.

Deltagere

Kurset henvender sig til:

Ingeniører, maskinmestre og driftsteknikere med ansvar for daglig drift og vedligehold af elektrolyseanlæg.

Sikkerhedsansvarlige, arbejdsmiljørepræsentanter og det lokale brandvæsen.

Inspektører, auditører eller myndigheder, der foretager sikkerhedsmæssigt eftersyn og besigtigelse af elektrolyseanlæg og trykbeholdere.

 

Indhold

I vores sortiment af Power-to-X kurser giver dette kursus en gennemgang af de sikkerhedsmæssige aspekter, der er forbundet med driften af PEM og alkaliske elektrolyseanlæg.

Derudover giver kurset en forståelse af den lovgivning, som driften af et elektrolyseanlæg er underlagt.

Med fokus på risikovurdering inderholder kurset:

  1. Gennemgang af egenskaberne for og håndtering af brint og ilt ved elektrolyse
  2. Håndtering af alkaliske væsker under tryk
  3. ATEX-lovgivning, når der arbejdes med brændbare gasser
  4. Lovgivning og instrukser for trykbærende anlæg
  5. Varme overflader og elektriske installationer
  6. Hvilke værnemidler bør anvendes under drift af elektrolyseanlæg
  7. Faldgruber og fokuspunkter ved servicering af elektrolyseanlæg.

Udbytte

Du får et helhedsbillede af de sikkerhedsmæssige overvejelser, man skal gøre sig, når et elektrolyseanlæg skal i drift

Du får også et kendskab til elektrolyseteknologierne og deres karakteristika foruden en fundamental viden om hydrogen og oxygen.

Derudover får du kendskab til risikovurdering, og hvordan man kan nedbringe risikoen for ulykker for sig selv og andre.

Til slut vil du være gjort bekendt med den eksisterende lovgivning for drift af et elektrolyseanlæg.

Regler for afmelding

Bliver du forhindret i at deltage på kurset, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Du kan frit melde afbud eller få flyttet din kursusdeltagelse indtil 6 arbejdsdage før kursusstart. Ved afbud senere end 6 arbejdsdage før kursusstart opkræves hele kursusprisen.

 

Varighed

1 dag 

 

Sprog

Dansk eller engelsk, alt efter dit ønske 

 

Pris

Pris ex. moms (ved min. 8 deltagere)

7.300,- DKK

Prisen er inkl. forplejning under kurset og kursusmateriale.