Vi sikrer dig den nødvendige og grundlæggende viden om sikkerhed og risiko i Power-to-X, uanset om du arbejder med anlægsdrift og -vedligehold, er inspektør, sikkerhedsansvarlig eller beredskab.

Viden om sikkerhed og risiko i forbindelse med drift af elektrolyseanlæg er helt afgørende, uanset om du er ansvarlig for anlægsdrift og -vedligehold, sikkerhed, arbejdsmiljø, eller om du arbejder som inspektør eller i beredskabet. Det har en betydning både i forhold til at sikre en sikker og effektiv drift, medarbejdernes sikkerhed og forebygge ulykker.

Vi sikrer, at dine medarbejdere får den nødvendige og grundlæggende viden om sikkerhed og risiko samt relevant lovgivning relateret til drift af elektrolyseanlæg.

Målgruppe

Vores kurser er virksomhedstilpassede, og vi kan derfor skræddersy kurset lige fra drifts- og produktionsmedarbejderniveau og op til management niveau samt til myndigheder. Det gælder lige fra udvikling og projektering og til drift og anvendelse af Power-to-X. Vi kan sammensætte kurser, som er tilpasset enten jeres virksomhed internt eller jeres underleverandører.

Vi udbyder kurser til fx:

 • Ingeniører, maskinmestre og driftsteknikere med ansvar for daglig drift og vedligehold af elektrolyseanlæg
 • Inspektører, auditører eller myndigheder som foretager sikkerhedsmæssigt eftersyn og besigtigelse af elektrolyseanlæg og trykbeholdere
 • Sikkerhedsansvarlige
 • Arbejdsmiljørepræsentanter
 • Myndigheder og beredskab.

Indhold

Vores kurser om sikkerhed og risiko i Power-to-X gennemgår de sikkerhedsmæssige aspekter, som er forbundet med driften af PEM og alkalisk elektrolyseanlæg. Ydermere giver kurset en forståelse af de lovgivninger, som driften af et elektrolyseanlæg er underlagt.


Vi sammensætter kurset til jeres behov, men det kan fx indeholde:

 • Introduktion til PEM og alkalisk elektrolyseanlæg med fokus på risikovurdering
 • Gennemgang af egenskaberne for og håndtering af brint og ilt ved elektrolyse
 • Håndtering af alkaliske væsker under tryk
 • ATEX-lovgivning ift. brændbare gasser
 • Lovgivning og instrukser omkring trykbærende anlæg
 • Varme overflader og elektriske installationer
 • Hvilke værnemidler bør anvendes under drift af elektrolyseanlæg?
 • Faldgruber og fokuspunkter ved servicering af elektrolyseanlæg.

Udbytte

Alt efter hvordan I ønsker jeres kursus sammensat, får deltagerne et helhedsbillede af de sikkerhedsmæssige overvejelser, der skal gøres, når et elektrolyseanlæg skal sættes i drift. Det giver et kendskab til elektrolyseteknologierne og deres karakteristika foruden en fundamental viden om hydrogen og oxygen, og hvorfor håndtering af disse gasser skal være velovervejet.

 

Deltagerne får derudover kendskab til risikovurdering, og hvordan den enkelte kan nedbringe risiko for ulykker for sig selv og andre. Til sidst vil kursisten være bekendt med de nuværende lovgivninger, der findes for at kunne drifte et elektrolyseanlæg.


Kurser til Power-to-X

Kompetencer og viden er afgørende for en sikker og effektiv implementering og skalering af Power-to-X. Uanset om du er anlægsejer, underleverandør, transportør eller myndighed, sikrer vi dig den rette viden med virksomhedstilpassede kurser indenfor bl.a. materialer, risiko og sikkerhed samt regler, rammer og lovgivning.

Vi skræddersyr kurser til dine behov, og ofte indeholder vores kurser elementer fra både materialer, risiko og sikkerhed samt rammer, regler og lovgivning.

Læs mere om vores kursusudbud her.

 

Praktiske oplysninger

Vi kan afholde kurset enten på jeres ønskede lokation eller i vores lokaler, og vi afholder kurser på både dansk og engelsk.

Kontakt os for yderligere information om, hvordan vi kan sammensætte præcis det kursus, I ønsker.