Kursus for alle der har brug for et udførligt kendskab til svejseinspektion og svejseteknisk tilsyn, eller dig, der skal kunne udføre svejseinspektion og svejseteknisk tilsyn.

FORCE Technology er det eneste godkendte undervisningsorgan (ATB – Approved Training Body) i Danmark. Kurserne i svejseteknologi danner grundlag for eksaminationer og diplomudstedelse i henhold til det internationalt anerkendte og implementerede system, udarbejdet af IIW/EWF-IAB.

Kurset er et fortsættelseskursus for inspektører der har bestået kurset Svejseinspektør – Svejseteknologi og materialer (WT II), eller har en uddannelse som Europæisk svejsespecialist (EWS), International svejsespecialist (IWS) eller International svejsepraktiker (IWP) eller højere. Er du IWE eller IWT giver det dig grundlag for at kunne lede inspektions- og kontrolarbejde, samt lede det udførende personale.

Indhold

Kurset opfylder kravene til træning i henhold til IIW Guideline IAB-041r4-16 - International Welding Inspection Personnel, Minimum requirements for the Education, Examination and Qualification.

Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. Alle praktiske øvelser bliver igangsat og overvåget af kvalificerede instruktører. Til repetition af teoridelen vil der hver dag blive udleveret og gennemgået hjemmeopgaver.

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset i Svejseinspektion og NDT (112 timer):

 • Svejseinspektørens opgaver og pligter
 • Svejsefejl og kvalitetsvurdering af svejsninger
 • Visuel prøvning inklusiv macroslib
 • Mekanisk prøvning
 • Kvalitetssikring
 • Ledelse af inspektionsaktiviteter
 • Magnetpulverprøvning
 • Penetrantprøvning
 • Ultralydprøvning
 • Radiografiprøvning
 • Lækageprøvning
 • Spændingsmåling (Strain Gauge)
 • Valg af NDT-metode

Kurset afholdes på dansk.

Forudsætninger

Det forudsættes, at du har en teknisk/håndværksmæssig uddannelse inden for metalindustrien, samt at du har bestået standpunktsprøven på kurset Svejseinspektør – Svejseteknologi og materialer (WT II), eller har en uddannelse som Europæisk svejsespecialist (EWS), International svejsespecialist (IWS) eller International svejsepraktiker (IWP).

Derudover forudsættes det, at du har dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau, da der vil indgå udregninger og blive benyttet engelske standarder både i undervisningen, hjemmeopgaverne og ved eksamen.

Udbytte

Grundig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne udføre svejseinspektion og svejseteknisk tilsyn. Tilstrækkelig teoretisk og praktisk grundlag for at kunne blive eksamineret i henhold til IAB-041r4-16 - Guideline for inspektionspersonale. Efter certificering vil du være i stand til selvstændigt at kunne udføre svejseinspektion og svejseteknisk tilsyn i industrien.

Eksamen

FORCE Certification tilbyder eksamination efter kurset. Se evt. mere på FORCE Certifications hjemmeside.