Et kursus for alle, der har brug for et grundlæggende kendskab til svejsemetoder, materialer og deres svejsebarhed, samt kvalitetsstyring iht. svejsearbejde. Kurset giver adgang til gennemførelse af svejseinspektør uddannelsen IWI.

FORCE Technology er det eneste godkendte undervisningsorgan (ATB – Approved Training Body) i Danmark. Kurserne i svejseteknologi danner grundlag for eksaminationer og diplomudstedelse i henhold til det internationalt anerkendte og implementerede system, udarbejdet af IIW/EWF-IAB og beskrevet i guidelines:
EWF/IAB-252-xx, Personnel with Responsibility for Welding Coordination
IAB-041rx-yy, International Welding Inspection Personnel (IWIP).

Vi tilbyder uddannelsen på niveau S, som er det mellemste niveau. Uddannelsen findes også på niveau B (Basic) og C (Comprehensive).

Deltagere

Adgangskrav
IWI-C: Personer med en videregående uddannelse på bachelorniveau.
IWI-S: Personer med en teknisk/håndværksmæssig uddannelse.
IWI-B: Personer uden teknisk/håndværksmæssig uddannelse.

Hvis du allerede er uddannet IWS (International eller (EWS Europæisk) Svejsespecialist) kan du få merit for dette modul og starte direkte på modul 2.

Indhold

 • Terminologi anvendt i forbindelse med svejste konstruktioner.
 • Svejsetekniske grundbegreber (lysbuen, strømkilde m.m.)
 • Svejsning og svejsemetoder (gas-, elektrode-, TIG-, MIG/MAG-, rørtråd- og pulversvejsning, modstandssvejsning og andre svejsemetoder)
 • Pålægssvejsning, automat og robotsvejsning, plastsvejsning og samtlige keramikker
 • Hård- og blødlodning
 • Termisk skæring
 • Specielle oxy-/acetylenprocesser
 • Stålfremstilling
 • Materialeprøvning
 • Ståltyper, struktur, ståls egenskaber
 • Aluminium, nikkel, støbejern og andre metaller
 • Korrosion og revnefænomener
 • Varmebehandling
 • Beskyttelseslag
 • Svejsning af forskelligartede materialer
 • Metallografisk undersøgelse
 • Grundlæggende styrkelære, design
 • Introduktion til brudmekanik
 • Svejsefejls betydning
 • Design af statisk og dynamisk belastede konstruktioner
 • Fremstilling af trykbeholdere
 • Kvalitetssikring af svejste konstruktioner
 • Kvalitetsstyring af fremstillingen (certificering af svejsere, svejseprocedurer)
 • Krympning og deformation
 • Miljø og sikkerhed
 • Måleudstyr og målemetoder
 • Layout og svejseværktøj
 • Reparationssvejsning
 • Fitness for purpose.

Ved behandling af de nævnte emner vil der være henvisninger til og gennemgang af relevante nationale og internationale standarder. 

Udbytte

Deltagerne får et teoretisk grundlag for at kunne deltage på kursets modul 2 - Svejseinspektion og NDT.

Varighed

10 dage

Eksamen

FORCE Certification tilbyder eksamination efter kurset. Se evt. mere på FORCE Certifications hjemmeside.