Uddannelsen til International Svejseingeniør giver dig en omfattende teknisk kundskab til planlægning, udførelse, overvågning og prøvning af alle opgaver og alt ansvar i svejseproduktionen. Dette er uddannelsens sidste modul.

Uddannelsen giver dig de grundlæggende færdigheder, der kræves for at blive eksamineret i henhold til IIW/EWF-IAB’s guidelines. IIW/EWF-IAB eksamineringen og diplomudstedelsen opfylder kravene til godkendelse som svejsekoordinator og som svejseingeniør (IWE) har du det højest opnåelige kvalifikationsniveau.

Dette er det sidste modul i uddannelsen og skal gennemføres som det sidste.

Deltagere

Adgangskravet er en relevant ingeniørmæssig uddannelse, som minimum på bachelor-niveau, fx Maskinmester. Deltagelse forudsætter, at IWE.1, IWE.2 og IWE.3 er gennemført. Ansøgere uden tilstrækkelig praktisk erfaring med svejsning skal gennemføre kurset Praktisk svejsning og skæring (IW.p).

Indhold

 • Kvalitetsstyring - de relevante standarder belyses (ISO 9000-serien, ISO 14731 og EN ISO 3834)
 • Kvalitetsstyringssystemets dokumentation og opbygning i form af kvalitetshåndbog og procedurer/instruktioner. Interne kvalitetsaudit, vurdering af leverandører og certificering
 • Påsætning af svejsesymboler på tegninger iht. DS/EN 2253
 • Materialestyring, herunder indkøb, modtagelse, lagerstyring og mærkning/registrering
 • Svejseplan - sektionering af svejste konstruktioner. Materialestyring. Gruppearbejde i beholderfremstilling
 • Procedureopstilling efter EN ISO 156xx. Øvelse i udarbejdelse af pWPS efter EN ISO 15609-1
 • Gennemgang af EN ISO 15614-1 med øvelse i udarbejdelse af WPQR
 • Certificering af svejsere. EN 287-1 og EN ISO 9606
 • Økonomiberegninger
 • Miljø og sikkerhed
 • Svejsefejl, gennemgang af EN ISO 6520
 • Visuel kontrol, teori og praktiske øvelser 
 • NDT metoder - muligheder og begrænsninger: Hvirvelstrøm, røntgen, MPI/penetrant, ultralyd. Teori og praktiske øvelser
 • Måleudstyr til måling og registrering af svejsedata
 • Layout af produktionsanlæg
 • Varmretning
 • Reparationssvejsning.

Udbytte

Deltagerne får:

 • En samlet oversigt over de principper, metoder og udstyr, der skal sikre kvaliteten af svejsearbejdet
 • Information om de sundhedsskadelige påvirkninger og faremomenter i forbindelse med skæring og svejsning. 

Varighed

15 dage, inkl. 5 timers skriftlig eksamen

Eksamen

FORCE Certification tilbyder eksamination efter kurset. Se evt. mere på FORCE Certifications hjemmeside.