I de nye EN standarder for stålkonstruktioner og trykbærende anlæg, stilles der krav til en omfattende kvalitetsstyring af svejsearbejdet samt krav til at en kvalificeret svejsekoordinator er tilknyttet produktionen.

Deltagere

Teknikum-, akademi- og civilingeniører fra alle retninger.

Deltagelse forudsætter, at IWE.1, IWE.2 og IWE.3 er gennemført.

Indhold

 • Kvalitetsstyring - de relevante standarder belyses (ISO 9000-serien, ISO 14731 og EN ISO 3834)
 • Kvalitetsstyringssystemets dokumentation og opbygning i form af kvalitetshåndbog og procedurer/instruktioner. Interne kvalitetsaudit, vurdering af leverandører og certificering
 • Påsætning af svejsesymboler på tegninger iht. DS/EN 22553
 • Materialestyring, herunder indkøb, modtagelse, lagerstyring og mærkning/registrering
 • Svejseplan - sektionering af svejste konstruktioner. Materialestyring. Gruppearbejde i beholderfremstilling
 • Procedureopstilling efter EN ISO 156xx. Øvelse i udarbejdelse af pWPS efter EN ISO 15609-1
 • Gennemgang af EN ISO 15614-1 med øvelse i udarbejdelse af WPQR
 • Certificering af svejsere. EN 287-1 og EN ISO 9606
 • Økonomiberegninger
 • Miljø og sikkerhed
 • Svejsefejl, gennemgang af EN ISO 6520
 • Visuel kontrol, teori og praktiske øvelser 
 • NDT metoder - muligheder og begrænsninger: Hvirvelstrøm, røntgen, MPI/penetrant, ultralyd. Teori og praktiske øvelser
 • Måleudstyr til måling og registrering af svejsedata
 • Layout af produktionsanlæg
 • Varmretning
 • Reparationssvejsning.

Udbytte

Deltagerne får:

 • En samlet oversigt over de principper, metoder og udstyr, der skal sikre kvaliteten af svejsearbejdet
 • Information om de sundhedsskadelige påvirkninger og faremomenter i forbindelse med skæring og svejsning.

Tilmeldingsfrist

Senest 2 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Prisen er en samlet pris, der dækker alle datointervallerne.

Af prisen udgør eksaminations- og certificeringsafgiften til FORCE Certification 5.250,- kr. + moms, der således vil være prisen for en reeksamination.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt, gerne pr. e-mail.

Varighed

16 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk