Uddannelsen til International Svejseingeniør giver dig omfattende teknisk kundskab til planlægning, udførelse, overvågning og prøvning af alle opgaver og alt ansvar i svejseproduktionen. Dette er modul 3 ud af 4 moduler. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge, dog skal modul 4 gennemføres som det sidste.

Uddannelsen giver dig de grundlæggende færdigheder, der kræves for at blive eksamineret i henhold til IIW/EWF-IAB’s guidelines. IIW/EWF-IAB eksamineringen og diplomudstedelsen opfylder kravene til godkendelse som svejsekoordinator og som svejseingeniør (IWE) har du det højest opnåelige kvalifikationsniveau.

Dette er modul 3 ud af 4 moduler. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge, dog skal modul 4 gennemføres som det sidste.

Deltagere

Uddannelsen henvender sig til alle, der har en relevant ingeniørmæssig uddannelse, som minimum på bachelorniveau, fx Maskinmester. Ansøgere uden tilstrækkelig praktisk erfaring med svejsning skal gennemføre kurset Praktisk svejsning og skæring (IW.p).

Indhold

 • Grundlæggende styrkebegreber
 • Brudtyper
 • Svejsefejls betydning
 • Statisk dimensionering af svejste samlinger efter EN 1993 (Eurocode 3)/EN 1090
 • Udmattelsespåvirkede svejsesamlinger efter EN 1993 (Eurocode 3)/EN 1090
 • Konstruktionsudformning
 • Orientering om beregning af svejste aluminiumskonstruktioner
 • Dimensionering af trykbærende anlæg efter EN 13445
 • Brudmekaniske beregningsprincipper
 • Beregning af svejsespændinger og svejsedeformationer
 • Forholdsregler til at imødegå svejsespændinger og svejsedeformationer
 • Orientering om europæiske konstruktionsnormer og udførelsesstandarder.

Udbytte

Deltagerne får:
 • Grundlag for at kunne planlægge og lede svejsearbejdet, så de styrkemæssige forudsætninger overholdes, og så svejsearbejdet udføres mest hensigtsmæssigt med hensyn til at imødegå svejsespændinger og svejsedeformationer
 • Basisviden inden for konstruktionsnormernes beregningsregler, således at dialog med de projekterende kan resultere i hensigtsmæssige konstruktionsudformninger. 

Varighed

9 dage, inkl. 5 timers skriftlig eksamen

Eksamen

FORCE Certification tilbyder eksamination efter kurset. Se evt. mere på FORCE Certifications hjemmeside.