Uddannelsen til International Svejseingeniør giver dig en omfattende teknisk kundskab til planlægning, udførelse, overvågning og prøvning af alle opgaver og alt ansvar i svejseproduktionen. Dette er modul 2 ud af 4 moduler. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge, dog skal modul 4 gennemføres som det sidste.

Uddannelsen giver dig de grundlæggende færdigheder, der kræves for at blive eksamineret i henhold til IIW/EWF-IAB’s guidelines. IIW/EWF-IAB eksamineringen og diplomudstedelsen opfylder kravene til godkendelse som svejsekoordinator og som svejseingeniør (IWE) har du det højest opnåelige kvalifikationsniveau.

Dette er modul 2 ud af 4 moduler. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge, dog skal modul 4 gennemføres som det sidste.

Deltagere

Uddannelsen henvender sig til alle, der har en relevant ingeniørmæssig uddannelse, som minimum på bachelorniveau, fx Maskinmester. Ansøgere uden tilstrækkelig praktisk erfaring med svejsning skal gennemføre kurset Praktisk svejsning og skæring (IW.p).

Indhold

 • Fremstilling og prøvning af stål
 • Ståls metallurgi, herunder struktur og egenskaber af metal, stålets legeringselementer med fasediagrammer, varmebehandling af stål, beregninger af varmefordeling ved svejsning (varmecyklen), termisk og termomekanisk behandling.
 • Ståls svejsbarhed og sejhedsbegrebet
 • Metallurgiske fejl, herunder varmerevner, udrivningsbrud og koldrevner (hydrogenrevner) samt forholdsregler mod disse fejl. Tab af styrke og sejhed i HAZ
 • Egenskaber og svejsbarhed for stål, herunder normale C- og C-Mn stål, finkornsstål, termomekanisk behandlet stål, højstyrkestål, varmefaste, krybefaste og ildfaste stål, højtlegeret rustfrit stål, såvel duplex som austenitiske stål
 • Korrosion, slid og overfladebehandling
 • Andre materialer som kobber, nikkel, aluminium, titan m.m. og deres legeringer
 • Svejsning af plastmaterialer
 • Håndtering og lagring af tilsatsmaterialer.

Udbytte

Deltagerne bliver i stand til at:

 • Vælge og vurdere materialer i forbindelse med svejsning og herudfra foreskrive svejsedata og tilsatsmaterialer, som kan opfylde de krav, der er stillet til svejsesamlingen
 • Beregne og vurdere WPS og WPQR efter gældende europæisk standard, således at de stillede krav til styrke, sejhed, hårdhed etc. overholdes i svejsemetal og HAZ.

Varighed

15 dage, inkl. 5 timers skriftlig eksamen

Eksamen

FORCE Certification tilbyder eksamination efter kurset. Se evt. mere på FORCE Certifications hjemmeside.