Den mundtlige eksamen er en tillægsseksamen, som man må bestå, hvis man har opnået et resultat på mindre end 75% på et af uddannelsens moduler.

Deltagere

Personer, der har gennemført modulerne IWE.1, IWE.2, IWE.3 og IWE.4, og opnået et resultat under 75% i mindst ét af modulerne.

Indhold

Der eksamineres i alle 4 hovedområder:

  • Svejseprocesser og udstyr
  • Materialer og deres svejsbarhed
  • Beregning af svejste konstruktioner
  • Fremstilling og kvalitetsstyring.

Målsætning

Afsluttende eksamen for svejseingeniør uddannelsen. Her afprøves deltagernes færdigheder på tværs af det indlærte stof og deres evne til at forklare sig mundtligt.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 30 dage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt til kursussekretæren.

Varighed

1 dag