I de nye EN standarder for stålkonstruktioner og trykbærende anlæg, stilles der krav til en omfattende kvalitetsstyring af svejsearbejdet samt krav til at en kvalificeret svejsekoordinator er tilknyttet produktionen.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Deltagere

Teknikum-, akademi- og civilingeniører, der har gennemført modulerne IWE.1, IWE.2, IWE.3 og IWE.4.

Indhold

Der eksamineres i alle 4 hovedområder:

  • Svejseprocesser og udstyr
  • Materialer og deres svejsbarhed
  • Beregning af svejste konstruktioner
  • Fremstilling og kvalitetsstyring.

Målsætning

Afsluttende eksamen for svejseingeniør uddannelsen. Her afprøves deltagernes færdigheder på tværs af det indlærte stof og deres evne til at forklare sig mundtligt.

Tilmeldingsfrist

Senest 2 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Af prisen udgør eksaminations- og certificeringsafgiften til FORCE Certification 5.250,- kr. + moms, der således vil være prisen for en reeksamination.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt, gerne pr. e-mail.

Varighed

1 dag

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk