Uddannelsen til International Svejseingeniør giver dig en omfattende teknisk kundskab til planlægning, udførelse, overvågning og prøvning af alle opgaver og alt ansvar i svejseproduktionen. Adgangskrav er en ingeniørmæssig uddannelse på bachelor-niveau.

Bemærk: Du skal have gennemført et §17-kursus, og kunne fremvise skriftlig dokumentation, for at kunne deltage.

Deltagere

Personer med en relevant ingeniørmæssig uddannelse, som minimum på bachelorniveau, fx maskinmester.

Indhold

 • Lysbuesvejseprocesser med og uden beskyttelsesgas, herunder lysbuesvejsning med beklædt elektrode, pulversvejsning, svejsning med MIG/MAG og pulverfyldt rørtråd, TIG- og plasmasvejsning
 • Valg af svejseprocesser og udstyr, mærkning og valg af tilsatsmateriale
 • Valg af fugeformer, herunder svejsesymboler, mål og tolerancer på kant- og stumpsømme
 • Fugetildannelse, herunder flammeskæring, plasmaskæring og anden termisk skæring samt mekanisk fugetildannelse
 • Andre svejseprocesser, herunder gassvejsning, fastfasesvejsning, modstandssvejsning, laser og anden strålesvejsning samt lodning
 • Svejseprocedurespecifikationer, herunder udarbejdelse og verifikation af svejseprocedurespecifikationer pWPS og WPQR efter ISO156xx
 • Mekanisering af svejseprocesser
 • Svejsning med robotter samt valg af robot og eksternt udstyr
 • Vedligeholdelse af udstyr
 • Valg af svejseprocesser for avanceret materiale
 • Påsvejsning og sprøjtning
 • Svejsning af plast
 • Svejsefixtur og hjælpeværktøj.

Kurset omfatter praktiske øvelser i svejsning:

 • Lysbuesvejsning med beklædt elektrode
 • MAG-svejsning med massiv tråd og rørtråd
 • TIG-svejsning
 • Gassvejsning
 • Skæring.

Udbytte

Deltagerne får:

 • En samlet oversigt over de mest anvendte svejse-, lodde- og skæremetoder, så de sættes i stand til at vælge de rigtige metoder og det rette udstyr i relation til kvalitet og produktivitet for en given konstruktion
 • Lidt praktisk erfaring med de almindelige svejsemetoder og skæring, så der opnås fornemmelse for begreber som sværhedsgrad og fejlmuligheder. Der tilstræbes ingen håndværksmæssige færdigheder. 

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt til kursussekretæren.

Varighed

17 dage, inkl. 5 timers skriftlig eksamen.