Uddannelsen til International Svejseingeniør giver dig en omfattende teknisk kundskab til planlægning, udførelse, overvågning og prøvning af alle opgaver og alt ansvar i svejseproduktionen. Adgangskrav er en ingeniørmæssig uddannelse på bachelor-niveau.

Uddannelsen giver dig de grundlæggende færdigheder, der kræves for at blive eksamineret i henhold til IIW/EWF-IAB’s guidelines. IIW/EWF-IAB eksamineringen og diplomudstedelsen opfylder kravene til godkendelse som svejsekoordinator og som svejseingeniør (IWE) har du det højest opnåelige kvalifikationsniveau.

Dette er modul 1 ud af 4 moduler. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge, dog skal modul 4 gennemføres som det sidste.

Bemærk: Du skal have gennemført et §17-kursus (tidligere §26), og kunne fremvise skriftlig dokumentation for kurset, for at kunne deltage.

Deltagere

Uddannelsen henvender sig til alle, der har en relevant ingeniørmæssig uddannelse, som minimum på bachelorniveau, fx Maskinmester.

Indhold

 • Lysbuesvejseprocesser med og uden beskyttelsesgas, herunder lysbuesvejsning med beklædt elektrode, pulversvejsning, svejsning med MIG/MAG og pulverfyldt rørtråd, TIG- og plasmasvejsning
 • Valg af svejseprocesser og udstyr, mærkning og valg af tilsatsmateriale
 • Valg af fugeformer, herunder svejsesymboler, mål og tolerancer på kant- og stumpsømme
 • Fugetildannelse, herunder flammeskæring, plasmaskæring og anden termisk skæring samt mekanisk fugetildannelse
 • Andre svejseprocesser, herunder gassvejsning, fastfasesvejsning, modstandssvejsning, laser og anden strålesvejsning samt lodning
 • Svejseprocedurespecifikationer, herunder udarbejdelse og verifikation af svejseprocedurespecifikationer pWPS og WPQR efter ISO156xx
 • Mekanisering af svejseprocesser
 • Svejsning med robotter samt valg af robot og eksternt udstyr
 • Vedligeholdelse af udstyr
 • Valg af svejseprocesser for avanceret materiale
 • Påsvejsning og sprøjtning
 • Svejsning af plast
 • Svejsefixtur og hjælpeværktøj.

Kurset omfatter praktiske øvelser i svejsning:

 • Lysbuesvejsning med beklædt elektrode
 • MAG-svejsning med massiv tråd og rørtråd
 • TIG-svejsning
 • Gassvejsning
 • Skæring.

Udbytte

Deltagerne får:

 • En samlet oversigt over de mest anvendte svejse-, lodde- og skæremetoder, så de sættes i stand til at vælge de rigtige metoder og det rette udstyr i relation til kvalitet og produktivitet for en given konstruktion
 • Lidt praktisk erfaring med de almindelige svejsemetoder og skæring, så der opnås fornemmelse for begreber som sværhedsgrad og fejlmuligheder. Der tilstræbes ingen håndværksmæssige færdigheder. 

Varighed

15 dage, inkl. 5 timers skriftlig eksamen.

Eksamen

FORCE Certification tilbyder eksamination efter kurset. Se evt. mere på FORCE Certifications hjemmeside.