Dette er det forberedende modul til uddannelsen som Svejsespecialist. Modulet er til dig, som mangler teoretisk viden og matematiske kundskaber for at kunne gennemføre uddannelsen.

Deltagere

Svejsepraktiker, International Welding Practitioner - IWP, med mindst 3 års erfaring fra det svejsetekniske område og en min. alder på 22 år, eller
Faglært med svendebrev inden for jern- og metalindustrien med mindst 3 års erfaring inden for svejserelevante aktiviteter og en min. alder på 22 år.

Modulet er nødvendigt for dig, der mangler teoretisk viden og matematiske kompetencer til at kunne gennemføre uddannelsens 4 moduler.

Indhold

 • De almindelige regningsarter (+ - x /) samt potens, kvadratrod og parenteser
 • Anvendelse af lommeregner med matematiske funktioner samt sinus, cosinus og tangens
 • Beregning af omkreds, areal og rumfang af simple geometriske figurer (cirkel, trekant, firkant)
 • Beregning af procent, promille og ppm
 • Beregning af elektrisk effekt, arbejde og modstand (Ohms lov)
 • De almindelige fysiske enhedsbenævnelser inden for varmelære og mekanisk fysik
 • Brug af kræfternes parallelogram
 • Påsætning af svejsesymboler på tegninger i henhold til EN 22553
 • Beskrivelse af stålfremstillingens indflydelse på stål, f.eks. analyse og deoxydation
 • Anvendelse af matematikken på almindelige svejsetekniske formler (kulstofækvivalent, varmeinput, fugeareal/vægt af svejsesøm)
 • Betegnelser for lysbuesvejseprocesser - EN ISO 4063.

Udbytte

Svejsepraktikere og faglærte inden for jern- og metalindustrien opnår tilstrækkelige matematiske kundskaber og supplerende teoretisk viden, så de kan følge svejsespecialist-                      uddannelsen (IWS).

Varighed

10 dage