I de nye EN standarder for stålkonstruktioner og trykbærende anlæg, stilles der krav til en omfattende kvalitetsstyring af svejsearbejdet samt krav til at en kvalificeret svejsekoordinator er tilknyttet produktionen.

Deltagere

Svejsepraktiker, International Welding Practitioner - IWP, med mindst 3 års erfaring fra det svejsetekniske område og en min. alder på 22 år, eller
Faglært med svendebrev inden for jern- og metalindustrien med mindst 3 års erfaring inden for svejserelevante aktiviteter og en min. alder på 22 år.

Indhold

 • De almindelige regningsarter (+ - x /) samt potens, kvadratrod og parenteser
 • Anvendelse af lommeregner med matematiske funktioner samt sinus, cosinus og tangens
 • Beregning af omkreds, areal og rumfang af simple geometriske figurer (cirkel, trekant, firkant)
 • Beregning af procent, promille og ppm
 • Beregning af elektrisk effekt, arbejde og modstand (Ohms lov)
 • De almindelige fysiske enhedsbenævnelser inden for varmelære og mekanisk fysik
 • Brug af kræfternes parallelogram
 • Påsætning af svejsesymboler på tegninger i henhold til EN 22553
 • Beskrivelse af stålfremstillingens indflydelse på stål, f.eks. analyse og deoxydation
 • Anvendelse af matematikken på almindelige svejsetekniske formler (kulstofækvivalent, varmeinput, fugeareal/vægt af svejsesøm)
 • Betegnelser for lysbuesvejseprocesser - EN ISO 4063.

Udbytte

Svejsepraktikere og faglærte inden for jern- og metalindustrien opnår tilstrækkelige matematiske kundskaber og supplerende teoretisk viden, så de kan følge svejsespecialist uddannelsen (IWS).

Tilmeldingsfrist

Senest 2 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Prisen er en samlet pris, der dækker alle datointervallerne.

Af prisen udgør eksaminations- og certificeringsafgiften til FORCE Certification 5.250,- kr. + moms, der således vil være prisen for en reeksamination.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt, gerne pr. e-mail.

Varighed

10 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk