Dette er det fjerde og afsluttende modul i uddannelsen til International Svejsespecialist. Uddannelsen giver dig de grundlæggende færdigheder, der kræves for at blive eksamineret i henhold til IIW/EWF-IAB’s guidelines for svejsespecialister. IIW/EWF-IAB eksamineringen og diplomudstedelsen opfylder kravene til godkendelse som svejsekoordinator.

Uddannelsen giver dig de grundlæggende færdigheder, der kræves for at blive eksamineret i henhold til IIW/EWF-IAB’s guidelines for svejsespecialister. IIW/EWF-IAB eksamineringen og diplomudstedelsen opfylder kravene til godkendelse som svejsekoordinator.

Deltagere

Svejsepraktikere (International Welding Practitioner - IWP) med mindst 3 års erfaring fra det svejsetekniske område og en min. alder på 22 år. Faglærte med svendebrev inden for jern- og metalindustrien kan også få adgang til uddannelsen.

Deltagelse på dette modul forudsætter, at IWS.1, IWS.2 og IWS.3 er gennemført. 

Indhold

 • Introduktion til kvalitetssikring, samt svejsekoordinatorens rolle
 • Svejsercertificering
 • Kvalificering af svejseprocedurer
 • Grundlæggende svejsespændinger og deformationer
 • Svejsefejl, og acceptkriterier
 • Valg af NDT-metoder – muligheder og begrænsninger, samt gennemgang af NDT-rapport
 • Økonomi – reparationssvejsning - armeringsjern
 • Cases

Udbytte

Efter gennemførelse af hele uddannelsen og udstedelse af diplom kan deltageren:

 • Vælge den teknisk bedst egnede svejsemetode med hensyn til kvalitet, økonomi og materiale
 • Vælge den mest hensigtsmæssige måde til fremstilling af svejsefuger ud fra tegninger og specifikationer
 • Igangsætte reparationsarbejde på basis af kontrolrapporter
 • Udarbejde en skriftlig rapport, der dokumenterer, at svejsearbejdet er udført i henhold til produktionsspecifikationerne.

Varighed

9 dage inkl. eksamen

Eksamen

FORCE Certification tilbyder eksamination efter kurset. Se evt. mere på FORCE Certifications hjemmeside.