Modul 3 af 4 på uddannelsen som International Svejsespecialist (IWS). Uddannelsen giver dig det teoretiske og praktiske grundlag for at udføre og koordinere svejseteknisk tilsyn i produktionen, og opfylder kravene for at blive eksamineret i henhold til IIW/EWF-IAB’s guidelines for svejsespecialister.

Dette er modul 3 i uddannelsen som Svejsespecialist. Modulerne kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge, dog skal 4. modul gennemføres som det sidste. Eksamineringen og diplomudstedelsen opfylder krav til godkendelse af svejsekoordinator som krævet af bl.a. bygherre, myndigheder og standarder som f.eks. ISO 14731

Deltagere

Svejsepraktikere, International Welding Practitioner - IWP med mindst 3 års erfaring fra det svejsetekniske område og en min. alder på 22 år eller faglærte med svendebrev inden for jern- og metalindustrien.

Indhold

 • Grundlæggende statik og styrkelære
 • Valg af fugeformer, samt korrekt angivelse af svejsesymboler
 • Grundlæggende svejsedesign.
 • Konstruktionskrav efter belastningstype, og temperatur
 • Svejsninger i overvejende statiske konstruktioner
 • Udmattelsespåvirkede konstruktioner
 • Trykbærende anlæg
 • Aluminiumkonstruktioner

Udbytte

Deltagerne bliver i stand til at:

 • Vælge den teknisk bedst egnede svejsemetode med hensyn til kvalitet, økonomi og materiale
 • Vælge den mest hensigtsmæssige måde til fremstilling af svejsefuger ud fra tegninger og specifikationer
 • Igangsætte reparationsarbejde på basis af kontrolrapporter

Varighed

3,5 dage inkl. eksamen

Eksamen

FORCE Certification tilbyder eksamination efter kurset. Se evt. mere på FORCE Certifications hjemmeside.