En uddannelse som International Svejsespecialist (IWS) giver dig det teoretiske og praktiske grundlag for at udføre og koordinere svejseteknisk tilsyn i produktionen.

Bemærk: Du skal have gennemført et §17-kursus, og kunne fremvise skriftlig dokumentation, for at kunne deltage.

Deltagerer

Svejsepraktikere, International Welding Practitioner - IWP, med mindst 3 års erfaring fra det svejsetekniske område og en min. alder på 22 år, eller
faglærte med svendebrev inden for jern- og metalindustrien, der har gennemført kurset IWS.0 Svejsespecialist basis.

Indhold

Kurset sætter deltagerne i stand til at:

 • Vælge mellem de almindelige svejseprocesser til almindelige svejseopgaver
 • Angive svejseprocesser ved deres standardbetegnelser
 • Vælge egnet svejsemetode ud fra teknisk vurdering
 • Vælge svejsedata under hensyntagen til svejseprocessen
 • Registrere svejseparametre og udfylde WPQR
 • Vælge egnet svejsefuge under hensyntagen til svejseprocessen.

Deltagerne udfører desuden praktisk svejsning og skæring med:

 • Gassvejsning
 • Lysbuesvejsning med beklædte elektroder
 • MIG-/MAG-svejsning
 • TIG-svejsning
 • Flamme- og plasmaskæring.

Udbytte

Deltagerne bliver i stand til at:

 • Vælge den teknisk bedst egnede svejsemetode med hensyn til kvalitet, økonomi og materiale
 • Vælge den mest hensigtsmæssige måde til fremstilling af svejsefuger ud fra tegninger og specifikationer
 • Forstå hovedindholdet i svejseprocedurespecifikationer og være i stand til at udfylde disse med svejseprocesrelaterede data

Tilmeldingsfrist

Senest 2 uger inden kursusstart.

Bemærkninger vedr. pris

Prisen er en samlet pris, der dækker alle datointervallerne.

Af prisen udgør eksaminations- og certificeringsafgiften til FORCE Certification 5.250,- kr. + moms, der således vil være prisen for en reeksamination.

Regler for afmelding

Der kan frit meldes afbud eller flytning indtil 11 arbejdsdage før kursets start. Ved senere afmelding eller flytning opkræves det fulde kursusgebyr.

Hvis du er forhindret i at deltage på det tilmeldte kursus, kan en anden relevant person fra din virksomhed deltage i stedet.

Afmelding og flytning skal ske skriftligt, gerne pr. e-mail.

Varighed

13 dage

Kursussprog

Kurset afholdes på følgende sprog:

dansk