Modul 1 af 4 på uddannelsen som International Svejsespecialist (IWS). Uddannelsen giver dig det teoretiske og praktiske grundlag for at udføre og koordinere svejseteknisk tilsyn i produktionen, og opfylder kravene for at blive eksamineret i henhold til IIW/EWF-IAB’s guidelines for svejsespecialister.

Dette er modul 1 i uddannelsen som Svejsespecialist. Modulerne kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge, dog skal 4. modul gennemføres som det sidste. Eksamineringen og diplomudstedelsen opfylder krav til godkendelse af svejsekoordinator som krævet af bl.a. bygherre, myndigheder og standarder som f.eks. ISO 14731.

Bemærk: Du skal have gennemført et §17-kursus (tidligere §26), og kunne fremvise skriftlig dokumentation for kurset, for at kunne deltage på modul 1.

Deltagere

Svejsepraktikere, International Welding Practitioner - IWP, med mindst 3 års erfaring fra det svejsetekniske område og en min. alder på 22 år, eller:
Faglærte med svendebrev inden for jern- og metalindustrien, der har gennemført kurset IWS.0 Svejsespecialist basis.

Yderligere adgangskrav:
Du skal kunne fremvise dokumentation for praktisk erfaring med svejseprocesserne 111, 131, 135, 136, 141 og 311.

Indhold

Kurset sætter deltagerne i stand til at:

 • Vælge mellem de almindelige svejseprocesser til almindelige svejseopgaver
 • Angive svejseprocesser ved deres standardbetegnelser
 • Vælge egnet svejsemetode ud fra teknisk vurdering
 • Vælge svejsedata under hensyntagen til svejseprocessen
 • Registrere svejseparametre og udfylde WPQR
 • Vælge egnet svejsefuge under hensyntagen til svejseprocessen.

Deltagerne udfører desuden praktisk svejsning og skæring med:

 • Gassvejsning
 • Lysbuesvejsning med beklædte elektroder
 • MIG-/MAG-svejsning
 • TIG-svejsning
 • Flamme- og plasmaskæring.

Udbytte

Deltagerne bliver i stand til at:

 • Vælge den teknisk bedst egnede svejsemetode med hensyn til kvalitet, økonomi og materiale
 • Vælge den mest hensigtsmæssige måde til fremstilling af svejsefuger ud fra tegninger og specifikationer
 • Forstå hovedindholdet i svejseprocedurespecifikationer og være i stand til at udfylde disse med svejseprocesrelaterede data

Varighed

10 dage inkl. eksamen

Eksamen

FORCE Certification tilbyder eksamination efter kurset. Se evt. mere på FORCE Certifications hjemmeside.