Erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer er et aktivt forum for videnudveksling om fødevarekontaktmaterialer på tværs af fagområder og brancher.

ERFA-møder om fødevarekontaktmaterialer

ERFA-klubben for fødevarekontaktmaterialer er et fagfællesforum, hvor medlemmerne kan få ny viden og dele deres erfaringer indenfor fødevarekontaktmaterialer (FKM).

På klubbens ERFA-møder gennemgår og drøfter vi områdets mange forskellige problemstillinger med udgangspunkt i medlemmernes ønsker.

Vi har bl.a. drøftet:

 • Lovgivningen på FKM-området i Danmark, EU og USA
 • Krav til og udfordringer i forbindelse med dokumentation mellem de forskellige led i forsyningskæden med fokus på dokumentation af produktionsudstyr og myndighedernes håndhævelse af kravene
 • Udformning af overensstemmelseserklæringer for enkeltkomponenter, sammensat udstyr og maskiner
 • Vurdering af overensstemmelsesdokumentation
 • Migrationstestning og sammensætningsdokumentation af fødevarekontaktmaterialer med fokus på særligt problematiske stoffer i forskellige plasttyper, gummi, silikone og metaller
 • Emner, der teknisk ligger i udkanten af FKM-området, men som alligevel har indflydelse på hvilke stoffer, der kan afsmitte til fødevarer, bl.a. smøremidler, fremmedlegemer og håndtering af procesvand.

Der afholdes ERFA-møder 4 gange om året. Derudover har klubben en LinkedIn-gruppeside, hvor medlemmerne kan diskutere faglige problemstillinger og få viden om det nyeste indenfor fødevarekontaktmaterialer. LinkedIn-gruppen er udelukkende etableret med henblik på vidensdeling.

Møder og temaer i 2023

8. marts 2023, Agro Food Park, Aarhus
Program følger.

9. maj 2023, FORCE Technology, Vejen
Program følger.

5. september 2023, FORCE Technology, Brøndby
Program følger.

21. september 2023, FORCE Technology, Vejen
Introduktionskursus til dokumentation af FKM.

OBS! Dette møde er ikke en del af ERFA-klubbens aktiviteter, men der ydes 50 % rabat til deltagere fra medlemsvirksomheder.

29. november 2023, FORCE Technology, Aarhus
Årlig opdatering af lovgivningsområdet

Gennemgang af det forløbne års udvikling af lovgivningen i Danmark, EU og resten af verden

 • EU
 • Nord-, Mellem- og Sydamerika
 • Kina, Japan, Sydkorea og Indien
 • Øvrige Asien, Australien og New Zealand
 • UK, Tyrkiet, Rusland/EurAsEC

Hvordan bliver du medlem af ERFA-klubben for fødevarekontaktmaterialer?

Prisen for et årligt medlemskab er 9.000 kr. pr. virksomhed. Ved sen tilmelding modregnes årets to første møder/aktiviteter med 2.250 kr., og det tredje med 1.650 kr. 

Medlemsvirksomheder får adgang til klubbens 4 årlige møder for 2 personer. Derefter koster det 1.150 kr. pr. ekstra deltager pr. møde. Ved online møder er tillægsprisen 560 kr. for egen tilmelding.

Som medlem modtager du invitationer til fremtidige arrangementer via e-mail.

Hvis der er emner, som er særligt relevante for dig, er det muligt at deltage i de enkelte møder uden at være medlem af ERFA-klubben. Prisen er da 2.800 kr. pr. person.

Tilmeld dig ERFA-klubben