Erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer er et aktivt forum for videnudveksling om fødevarekontaktmaterialer, på tværs af fagområder og brancher.

ERFA-møder om fødevarekontaktmaterialer

ERFA-klubben inden for fødevarekontaktmaterialer er et fagfælleforum, hvor medlemmerne kan få ny viden og dele deres erfaringer inden for fødevarekontaktmaterialer (FKM).

På klubbens ERFA-møder gennemgår og drøfter vi områdets mange forskellige problemstillinger med udgangspunkt i medlemmernes ønsker.

Vi har bl.a. drøftet:

  • Lovgivningen på FKM-området i Danmark, EU og USA
  • Krav til og udfordringer i forbindelse med dokumentation mellem de forskellige led i forsyningskæden med fokus på dokumentation af produktionsudstyr og myndighedernes håndhævelse af kravene
  • Udformning af overensstemmelseserklæringer for enkeltkomponenter, sammensat udstyr og maskiner
  • Vurdering af overensstemmelsesdokumentation
  • Migrationstestning og sammensætningsdokumentation af fødevarekontaktmaterialer med fokus på særligt problematiske stoffer i forskellige plasttyper, gummi, silikone og metaller
  • Emner, der teknisk ligger i udkanten af FKM-området, men som alligevel har indflydelse på hvilke stoffer, der kan afsmitte til fødevarer, bl.a. smøremidler, fremmedlegemer og håndtering af procesvand.

Der afholdes ERFA-møder 4 gange om året. Derudover har klubben en LinkedIn-gruppeside, hvor medlemmerne kan diskutere faglige problemstillinger og få viden om det nyeste inden for fødevarekontaktmaterialer. LinkedIn-gruppen er udelukkende etableret med henblik på vidensdeling.

Møder og temaer i 2021

17. juni 2021
Særligt problematiske stoffer i FKM og mineralske olier.

2. september 2021
Indføring i dokumentation af fødevarekontaktmaterialer (ekstra aktivitet).

23. september 2021
Test af plast FKM og fortolkning af analyseresultater.

4. november 2021
Østens mystik og handel med tredjelande.

9. december 2021
Udvikling i krav til fødevarekontaktmaterialer.

Hvordan bliver du medlem af ERFA-klubben for fødevarekontaktmaterialer?

Prisen for et årligt medlemskab er 8.000 kr. pr. virksomhed. Ved sen tilmelding modregnes årets to første møder/aktiviteter med 2.000 kr., og det tredje med 1.500 kr. 

Medlemsvirksomheder får adgang til klubbens 4 årlige møder for 2 personer. Derefter koster det 1.000 kr. pr. ekstra deltager per møde. Ved online møder er tillægsprisen 500 kr. for egen tilmelding.

Som medlem modtager du invitationer til fremtidige arrangementer via e-mail.

Hvis der er emner, der er særligt relevante for dig, er det muligt at deltage i de enkelte møder uden at være medlem af ERFA-klubben. Prisen er da 2.500 kr. pr. person.

Tilmelding