Erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer er et aktivt forum for vidensudveksling om fødevarekontaktmaterialer, på tværs af fagområder og brancher.

Erfa-møder om fødevarekontaktmaterialer

Erfa-klubben inden for fødevarekontaktmaterialer er et fagfælleforum, hvor medlemmerne kan få ny viden og dele deres erfaringer inden for fødevarekontaktmaterialer (FKM).

På klubbens erfa-møder gennemgår og drøfter vi områdets mange forskellige problemstillinger, med udgangspunkt i medlemmernes ønsker.

Vi har bl.a. drøftet:

 • Lovgivningen på FKM-området i Danmark, EU og USA
 • Krav til og udfordringer i forbindelse med dokumentation mellem de forskellige led i forsyningskæden med fokus på dokumentation af produktionsudstyr og myndighedernes håndhævelse af kravene
 • Udformning af overensstemmelseserklæringer for enkeltkomponenter, sammensat udstyr og maskiner
 • Vurdering af overensstemmelsesdokumentation
 • Migrationstestning og sammensætningsdokumentation af fødevarekontaktmaterialer med fokus på særligt problematiske stoffer i forskellige plasttyper, gummi, silikone og metaller
 • Emner, der teknisk ligger i udkanten af FKM-området, men som alligevel har indflydelse på hvilke stoffer, der kan afsmitte til fødevarer, bl.a. smøremidler, fremmedlegemer og håndtering af procesvand

Der afholdes erfa-møder 4 gange om året. Derudover har klubben en LinkedIn-gruppeside, hvor medlemmerne kan diskutere faglige problemstillinger og få viden om det nyeste inden for fødevarekontaktmaterialer. Sitet er udelukkende etableret med henblik på vidensdeling.

Møder og temaer i 2020

 • 23. januar: Plast til fødevarekontakt fra start til færdigt produkt
 • 26. marts: Anvendelse af genbrugsplast, bioplast og fyldstoffer i plast til fødevarekontakt
 • 6. maj: Udvikling i krav til fødevarekontaktmaterialer
 • 5 november: Metaldagen: Rustfrit stål, aluminium og andre metaller

Kursusdag: 

 • 26. august: Indføring i dokumentation af fødevarekontaktmaterialer
  (Bemærk, at deltagelse i kursusdagen ikke er inkluderet i medlemskab af erfaklubben for fødevarekontaktmaterialer)

Hvordan bliver du medlem af klubben for fødevarekontaktmaterialer?

Prisen for et årligt medlemskab er 8.000 kr. pr. virksomhed.

Medlemsvirksomheder får adgang til klubbens 4 årlige møder for 2 personer. Derefter koster det 1.000 kr. pr. ekstra deltager per møde. 

Som medlem modtager du invitationer til fremtidige arrangementer via email.

Hvis der er emner, der er særligt relevante for dig, er det muligt at deltage i de enkelte møder uden at være medlem af erfaklubben. Prisen er da 2.500 kr. pr. person

Registrer dig som medlem nedenfor. 

Tilmelding