Erfa-klubben for fødevarekontaktmaterialer er et aktivt forum for videnudveksling om fødevarekontaktmaterialer på tværs af fagområder og brancher.

ERFA-møder om fødevarekontaktmaterialer

ERFA-klubben for fødevarekontaktmaterialer er et fagfællesforum, hvor medlemmerne kan få ny viden og dele deres erfaringer indenfor fødevarekontaktmaterialer (FKM).

På klubbens ERFA-møder gennemgår og drøfter vi områdets mange forskellige problemstillinger med udgangspunkt i medlemmernes ønsker.

Vi har bl.a. drøftet:

  • Lovgivningen på FKM-området i Danmark, EU og USA
  • Krav til og udfordringer i forbindelse med dokumentation mellem de forskellige led i forsyningskæden med fokus på dokumentation af produktionsudstyr og myndighedernes håndhævelse af kravene
  • Udformning af overensstemmelseserklæringer for enkeltkomponenter, sammensat udstyr og maskiner
  • Vurdering af overensstemmelsesdokumentation
  • Migrationstestning og sammensætningsdokumentation af fødevarekontaktmaterialer med fokus på særligt problematiske stoffer i forskellige plasttyper, gummi, silikone og metaller
  • Emner, der teknisk ligger i udkanten af FKM-området, men som alligevel har indflydelse på hvilke stoffer, der kan afsmitte til fødevarer, bl.a. smøremidler, fremmedlegemer og håndtering af procesvand.

Der afholdes ERFA-møder 4 gange om året. Derudover har klubben en LinkedIn-gruppeside, hvor medlemmerne kan diskutere faglige problemstillinger og få viden om det nyeste indenfor fødevarekontaktmaterialer. LinkedIn-gruppen er udelukkende etableret med henblik på vidensdeling.

Møder og temaer i 2024

12. marts 2024, FORCE Technology, Brøndby
Tema: Genanvendt plast: Praktiske erfaringer med produktion, import og dokumentation.

14. maj 2024, FORCE Technology, Vejen
Tema: Status på PFAS forslaget. Potentielle konsekvenser og hvordan de kan håndteres. 

5. september 2024, FORCE Technology, Århus
Tema: Aktuelle problemstillinger på FKM området – emner fra ønskelisten.

23. september 2024, FORCE Technology, Vejen
Introduktionskursus til dokumentation af FKM.

OBS! Dette møde er ikke en del af ERFA-klubbens aktiviteter, men der ydes 50 % rabat til deltagere fra medlemsvirksomheder.

4. december 2024, FORCE Technology, Brøndby
Tema: Årlig opdatering af lovgivningsområdet. 

Hvordan bliver du medlem af ERFA-klubben for fødevarekontaktmaterialer?

Prisen for et årligt medlemskab er 9.500 kr. pr. virksomhed. Ved sen tilmelding modregnes årets to første møder/aktiviteter med 2.400 kr., og det tredje med 1.750 kr. 

Medlemsvirksomheder får adgang til klubbens 4 årlige møder for 2 personer. Derefter koster det 1.250 kr. pr. ekstra deltager pr. møde. Ved online møder er tillægsprisen 600 kr. for egen tilmelding.

Som medlem modtager du invitationer til fremtidige arrangementer via e-mail.

Hvis der er emner, som er særligt relevante for dig, er det muligt at deltage i de enkelte møder uden at være medlem af ERFA-klubben. Prisen er da 3.000 kr. pr. person.

Tilmeld dig ERFA-klubben