Erfa-klubben inden for fødevarekontaktmaterialer er et aktivt forum for vidensudveksling inden for fødevarekontaktmaterialer.

Erfa-møder om fødevarekontaktmaterialer

Erfa-klubben inden for fødevarekontaktmaterialer er et forum for vidensudveksling inden for fødevarekontaktmaterialer (FKM).

På klubbens erfa-møder gennemgår og drøfter vi områdets mange forskellige problemstillinger, med udgangspunkt i medlemmernes ønsker.

Vi har bl.a. drøftet:

  • Lovgivningen på FKM-området i Danmark, EU og USA
  • Krav til og udfordringer i forbindelse med dokumentation mellem de forskellige led i forsyningskæden med fokus på dokumentation af produktionsudstyr og myndighedernes håndhævelse af kravene
  • Udformning af overensstemmelseserklæringer for enkeltkomponenter, sammensat udstyr og maskiner
  • Vurdering af overensstemmelsesdokumentation
  • Migrationstestning og sammensætningsdokumentation af fødevarekontaktmaterialer med fokus på særligt problematiske stoffer i forskellige plasttyper, gummi, silikone og metaller
  • Emner, der teknisk ligger i udkanten af FKM-området, men som alligevel har indflydelse på hvilke stoffer, der kan afsmitte til fødevarer, bl.a. smøremidler, fremmedlegemer og håndtering af procesvand

Der afholdes erfa-møder 4 gange om året. Derudover har klubben en LinkedIn-gruppeside, hvor medlemmerne kan diskutere faglige problemstillinger og få viden om det nyeste inden for fødevarekontaktmaterialer. Sitet er udelukkende etableret med henblik på vidensdeling.

Erfa-klubben drives af FORCE Technology og Staalcentrum. Staalcentrums netværksmedlemmer får derfor 20% rabat på medlemskabet.

Møder og temaer i 2019

  • 28. februar: Krav til udstyr og emballager på eksportmarkederne med fokus på Kina
  • 13. juni: Testning af migration og afsmitning fra FKM med fokus på brug af simulatorer
  • 29. august: God fremstillingspraksis og dokumentation af importerede FKM i forhold til GMP
  • 29. oktober: Overensstemmelseserklæringer, indhold og udformning

Hvordan bliver du medlem af klubben for fødevarekontaktmaterialer?

Prisen for et årligt medlemskab er 6.000 kr. excl. moms pr. virksomhed.

Medlemsvirksomheder får adgang til klubbens 4 årlige møder for 2 personer. Derefter koster det 500 kr. excl. moms pr. ekstra deltager per arrangement. 
Som medlem modtager du information om fremtidige arrangementer.

Registrer dig som medlem ved at skrive til os med navn, e-mail, virksomhedsnavn og -adresse samt CVR nummer. Noter venligst, hvis du er medlem af Staalcentrum netværk.

Tilmelding