Erfa-klubben inden for fødevarekontaktmaterialer er et aktivt forum for vidensudveksling inden for fødevarekontaktmaterialer.

Erfa-møder om fødevarekontaktmaterialer

Erfa-klubben inden for fødevarekontaktmaterialer er et forum for vidensudveksling inden for fødevarekontaktmaterialer (FKM).

På klubbens erfa-møder gennemgår og drøfter vi områdets mange forskellige problemstillinger, med udgangspunkt i medlemmernes ønsker.

Vi har bl.a. drøftet:

  • Lovgivningen på FKM-området i Danmark, EU og USA
  • Krav til og udfordringer i forbindelse med dokumentation mellem de forskellige led i forsyningskæden med fokus på dokumentation af produktionsudstyr og myndighedernes håndhævelse af kravene
  • Udformning af overensstemmelseserklæringer for enkeltkomponenter, sammensat udstyr og maskiner
  • Vurdering af overensstemmelsesdokumentation
  • Migrationstestning og sammensætningsdokumentation af fødevarekontaktmaterialer med fokus på særligt problematiske stoffer i forskellige plasttyper, gummi, silikone og metaller
  • Emner, der teknisk ligger i udkanten af FKM-området, men som alligevel har indflydelse på hvilke stoffer, der kan afsmitte til fødevarer, bl.a. smøremidler, fremmedlegemer og håndtering af procesvand

Der afholdes erfa-møder 4 gange om året. Derudover har klubben en LinkedIn-gruppeside, hvor medlemmerne kan diskutere faglige problemstillinger og få viden om det nyeste inden for fødevarekontaktmaterialer. Sitet er udelukkende etableret med henblik på vidensdeling.

Erfa-klubben drives af FORCE Technology og Staalcentrum. Staalcentrums netværksmedlemmer får derfor 20% rabat på medlemskabet.

Møder og temaer i 2019

  • 28. februar: Krav til udstyr og emballager på eksportmarkederne med fokus på Kina
  • 13. juni: Testning af migration og afsmitning fra FKM med fokus på brug af simulatorer
  • 29. august: God fremstillingsmæssig praksis og dokumentation af importerede FKM i forhold til GMP
  • 29. oktober: Overensstemmelseserklæringer, indhold og udformning

2020-datoer og temaer offentliggøres ultimo 2019

Hvordan bliver du medlem af klubben for fødevarekontaktmaterialer?

Medlemsvirksomheder får adgang til klubbens 4 årlige møder for 2 deltagere. Som medlem modtager du information om fremtidige arrangementer.

Hvis der er emner, der er særligt relevante for dig, er det muligt at deltage i de enkelte møder uden at være medlem af erfaklubben.

Priser

Resten af 2019 og hele 2020

Virksomhedsmedlemskab, resten af 2019 og hele 2020, incl 5 møder: 8.500 kr. (2 deltagere, herefter 500 kr. pr deltager for 2019-mødet og 1.000 kr. pr. deltager for 2020-møderne)

Ikke-medlemmer i 2019: 2.000 kr. pr deltager pr. møde

2020

Virksomhedsmedlemskab 2020, incl 4 møder: 7.000 kr. (2 deltagere, herefter 1.000 kr. pr. deltager)

Ikke-medlemmer: 2.500 kr. pr deltager pr. møde

Registrer dig som medlem nedenfor. Noter venligst, hvis du er medlem af Staalcentrum netværk.

Tilmelding