Vær på forkant med den industrielle udvikling og anvendelse af fotonik og få indsigt i relevante teknologier, standarder og testmetoder.

Fotonik Klubben er et netværk, som har til formål at udvikle din viden om fotonik-relaterede emner. 

Optik og fotonik komponenter anvendes allerede i dag som en bærende teknologi i et bredt spektrum af produkter og applikationer og vil i fremtiden spille en langt større rolle inden for sensorteknologier, inspektionsmetoder, transmissionssystemer og elektronikproduktion.

Som medlem af Fotonik Klubben opbygger du et fagligt netværk, der kan hjælpe dig videre med faglige udfordringer og inviterer til både netværksmøder og workshops med relevante emner inden for fotonik. En god investering personligt for dig og for din virksomhed. 

Et fagligt netværk

Du bliver del af et netværk, hvor I mødes i 4-6 netværksmøder og workshops årligt hos FORCE Technology i Hørsholm eller hos andre medlemsvirksomheder. Her samles kollegaer fra industri og videninstitutioner i Danmark til faglig sparring og erfaringsudveksling til fælles gavn. I har som medlemmer naturligvis indflydelse på emner og indhold.

Som klubmedlem får du desuden adgang til en videnbank med fagligt indhold, og klubben sørger for, at du får indsigt i udvikling og anvendelse af den nyeste fotonik-teknologi og nye standarder og testmetoder.

Der er lagt op til følgende emner på netværksmøderne:

  • Light Sources and Illumination Systems
  • Integrated Optics – Compact Sensors and Systems
  • Machine Vision and Imaging – Monitoring and Process Control in Production
  • Optical Spectroscopy – Biomedical, Food and Pharmaceutical Applications
  • Fibre-Optical Sensors
  • Lasers and Applications in Life Science,

Workshops rettes mod et bredere publikum og har mere operationel karakter og dækker følgende emner:

  • Intellectual Property Rights
  • Optics and System Design. 

Workshops er åbne for ikke-medlemmer mod betaling.  

Sådan bliver du medlem af Fotonik Klubben

Klubben er for dig, der har en grænseflade med lys og optik og arbejder med produktudvikling, procesovervågning eller kvalitetskontrol, fx indenfor elektronik-, medicinal-, biotek- eller fødevareindustrien. 

Et virksomhedsmedlemskab giver ret til at deltage i Fotonik Klubbens netværksmøder og workshops med op til to personer pr. møde.

Det helårlige kontingent i DKK ekskl. moms er:

  • Medlemskab: 6.000 DKK pr. år 
  • Betaling for mødedeltagere udover to personer udgør: 1.250 DKK pr. deltager pr. møde

Ikke-medlemmer, som ønsker at deltage i en af Fotonik Klubbens workshops, opkræves 1.500 DKK pr. deltager pr. workshop.