Erhvervslivets behov for faciliteter til test af ny teknologi og løsninger indenfor grøn energi skal afdækkes i en ny analyse.

28. juni 2024

Ny viden og teknologi skal drive den grønne omstilling. Men i Danmark mangler vi tidssvarende faciliteter til test, demonstration og udvikling (TDU), som understøtter erhvervsliv og forskere i at udvikle og få godkendt nye grønne løsninger hurtigst muligt.

Derfor skal DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og FORCE Technology nu afdække erhvervslivets konkrete behov for TDU-faciliteter inden for grøn energi og sektorkobling.

Behovet for TDU-faciliteter er blandt andet dokumenteret i den erhvervsøkonomiske analyse ”Power-to-X – et vækstområde møder udfordringer”, hvor 8 ud af 10 virksomheder peger på, at TDU-faciliteter er af vital betydning.

Danmark kan blive foregangsland

“TDU-faciliteter kan mere end bare løse et konkret testbehov. De samler også virksomheder, universiteter, GTS-institutter og andre aktører omkring sig og er med til at udvikle viden og samle erfaringer. Det gør aktørerne dygtigere og bedre og kan gøre faciliteterne til omdrejningspunktet for nye styrkepositioner i erhvervslivet. Men for at opnå den effekt er vi først nødt til at kende industriens behov i detaljer,” siger Henrik Hassing, der er Technical Vice President i FORCE Technology.

”Vi vil gerne bidrage til, at Danmark bliver et foregangsland inden for fx Power-to-X. Uden en bæredygtig økonomisk model kommer det ikke til at ske. Derfor er det afgørende, at teknologi og nye løsninger hurtigt udvikles, godkendes og udbredes. Med de rette TDU-faciliteter kan vi hjælpe erhvervslivet på vej og være med til at sikre danske virksomheders konkurrenceevne i den grønne omstilling,” siger Carsten Damgaard, der er forskningsdirektør i Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Åben dialog og videndeling

Projektet vil inddrage og afdække behovet hos aktører i hele værdikæden, og relevante parter bliver inviteret til åben dialog. Det skal sikre, at fremtidens faciliteter imødekommer både nutidens og fremtidens behov i erhvervslivet.

Det forventes at de første resultater af analysen offentliggøres i foråret 2025.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union og vil blive gennemført i tæt samarbejde med Erhvervsfyrtårn Syd og Energy Cluster Denmark.

Kontaktpersoner:

Carsten Damgaard, forskningsdirektør i Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut,
tlf. 51 64 79 35, cad@brandogsikring.dk

Henrik Hassing, Technical Vice President i FORCE Technology, tlf. 29 29 17 17,
hnh@forcetechnology.com

Medfinansieret af den Europæiske Union