Selvom omsætningen voksede, manifesterede det sig ikke i en positiv bundlinje, og 2023 blev et økonomisk skuffende år for FORCE Technology. Men vi kom stærkt igen i de første måneder af 2024 med fortsæt flot vækst og en tilfredsstillende indtjening.

24. maj 2024

Efter flere vanskelige år, hvor svigtende forsyningskæder, krig, inflation og energikrise udfordrede FORCE Technologys økonomi, gik vi ind i 2023 med forventninger om en moderat vækst i omsætning og indtjening.  

De svære omstændigheder fortsatte imidlertid. Store prisstigninger på husleje, materialer, el, brændstof og udstyr samt stærkt stigende rente- og lønudgifter fik vores omkostninger til at vokse betydeligt. Så trods en god ordreindgang, et højt aktivitetsniveau og en omsætning, der steg 12 procent til 1.190 mio. kr., var indtjeningen presset i 2023, og vi endte med et utilfredsstillende resultat af primær drift på -5,0 mio. kr.

Nye investeringer og satsninger

Men den stigende omsætning fortæller samtidig historien om et år med højt aktivitetsniveau, mange spændende opgaver og tilfredse kunder indenfor kerneområder som grøn omstilling, life science og digitalisering. Og 2023 var også et år med opkøb, investeringer i fremtiden, nye satsninger indenfor AI og digitalisering, rekordstore aktiviteter indenfor forskning og udvikling samt bedre, fælles arbejdsvilkår for medarbejderne.

Læs mere om vores aktiviteter i den samlede årsrapport.

Samtidig har vi fået en økonomisk utrolig flot start på 2024 med fortsæt god vækst og en tilfredsstillende indtjening. Det skyldes primært en stærk indsats hos vores medarbejdere samt gode kunderelationer og rammeaftaler.

ESG-rapport også offentliggjort

Bæredygtighed er en vigtig del af FORCE Technologys strategiske fokus både internt og eksternt. Derfor har vi i år skruet op for vores rapportering og offentliggør en ESG-rapport, som samler data og beskriver, hvordan vi arbejder med at mindske vores udledninger, forbedre vores affaldshåndtering, øge diversiteten, begrænse sygefraværet, mindske antallet af arbejdsulykker og fastholde høje etiske standarder for vores økonomi, ledelse og generelle adfærd.

Læs vores ESG-rapport.