Nu er forslagene til GTS-institutternes indsatsområder for perioden 2025-2028 blevet offentliggjort. 

30. april 2024

FORCE Technology er ligesom de øvrige GTS-institutter kommet med en række forslag til indsatsområder for perioden 2025-2028 og de såkaldte resultatkontrakter. Det er de forslag, der er blevet offentliggjort i dag på hjemmesiden bedreinnovation.dk. Efter offentliggørelse er det muligt at komme med kommentarer og input til de enkelte forslag den næste måned - til og med d. 30. maj. Hvis du har kommentarer til, hvordan vores idéer kan være til gavn for bestemte virksomheder eller bestemte brancher, vil vi sætte stor pris på dine input, for de har stor betydning for den videre proces. 

Du er også velkommen til at komme med forslag til, hvor vi skal lægge fokus teknologisk og hvilke kompetencer, du/I vurderer, er vigtige for fremtiden ligesom du/I også er meget velkomne til at kontakte de enkelte områder, hvis du/I ønsker at blive inddraget i den videre proces.

I sidste periode blev der bevilget 1,2 mia. kr. til teknologisk udvikling til de 7 GTS-institutter. FORCE Technology arbejdede i den periode med 12 centrale teknologiske indsatser og har bl.a. etableret kompetencer og akkrediterede testservices inden for den grønne og digitale omstilling til gavn for både virksomheder og samfundet.

I den kommende periode ligger vores forslag inden for følgende 13 hovedområder:

 • Vindenergi
 • Power-to-X
 • Defence
 • CCUS
 • Luft
 • Smart og bæredygtig produktion
 • Bæredygtige produkter
 • Smart infrastruktur
 • Key Enabling Technologies
 • Energi og sektorkobling
 • Akustik
 • Metrolog og måleteknik
 • Standardisering

FORCE Technologys forslag til indsatsområder er følgende: