Clara Giarrusso står som nyuddannet marineingeniør i spidsen for prestigeprojekt, der skal fremtidssikre Venedig mod klimaforandringerne. Nu er hun også udnævnt som Talent 100 af Berlingske.

4. marts 2023

Det gav genlyd verden over, da den italienske regering i 2020 forbød store krydstogtskibe at sejle gennem Venedigs lagune og lægge til i den gamle by. Men forbuddet var nødvendigt, for de mange krydstogtskibe skyllede sedimenter ud af lagunen i en sådan grad, at det fik Venedig til at synke, og skabte desuden massiv forurening. 

De to danske GTS-institutter FORCE Technology og DHI fik til opgave at undersøge, hvordan krydstogtskibene kunne vende tilbage på en bæredygtig måde, og i spidsen for FORCE Technologys del af projektet står den 25-årige marineingeniør Clara Giarrusso. Og nu er hun altså også udnævnt som en af Danmarks mest lovende unge talenter på Berlingskes Talent 100-liste.

25-årige marineingeniør Clara Giarrusso
25-årige Clara Giarrusso er udnævnt som en af Danmarks mest lovende unge talenter på Berlingskes Talent 100-liste.

Exceptionel projektleder med ansvar for det hele

Clara startede som studentermedhjælper i FORCE Technology og gjorde sig meget hurtigt bemærket med tårnhøj faglighed, gode kommunikationsevner, engagement og autoritet. Med en mentor i ryggen blev hun derfor koblet på Venedig-projektet, og hendes ambitiøse tilgang til problemløsning, tekniske kunnen og exceptionelle samarbejdsevner gjorde hende helt uundværlig, så her et lille år senere kører hun projektet selvstændigt med ansvar for alt lige fra dataanalyse og udarbejdelse af rapporter til kundekontakt og generel projektledelse.

Venedig-projektet går bl.a. ud på at udvide Malamocco-kanalen mod syd i lagunen, så krydstogtskibene ikke skal igennem selve Venedig, men kan lægge til uden for. FORCE Technology gennemfører såkaldte besejlingsstudier – dvs. analyser af kanalen og realtidssimuleringer af gennemsejling med store krydstogtskibe, så man kan lave en skånsom udvidelse af kanalen og etablere kajer o.l., der tager højde for både søtrafik og bæredygtighed. 

Projektet er et eksempel på, hvordan myndigheder over hele verden i disse år tager gammel praksis op til overvejelse og afsøger, hvordan de med nye intelligente løsninger kan opretholde vigtige erhverv - som fx turismen – men på en bæredygtig måde. Det er bl.a. de intelligente løsninger, Clara er med til at levere. 

Projektet er medfinansieret af EU og forventes færdiggjort i løbet af 2023.

Fra formidabel studentermedhjælper til fastansat

Clara Giarrusso er 25 år gammel og uddannet civilingeniør indenfor ”Marine and Coastal Engineering” på DTU. Et studie hun valgte pga. sin brændende interesse for klimaet og de udfordringer, klimaforandringerne giver for kystområder verden over. 

Hun er oprindeligt fra Catania på den italienske ø Sicilien, men søgte mod Danmark, da hun havde hørt godt om uddannelsesmiljøet og mulighederne for job efter endt uddannelse.

Clara startede som studentermedhjælper i FORCE Technology i begyndelsen af 2022 og afleverede sit speciale om offshore vind på DTU i december samme år, men allerede inden da blev hun tilbudt fastansættelse i FORCE Technology, hvor hun nu har titel af Specialist og bl.a. fortsætter sit vigtige arbejde med at sikre Venedig mod klimaforandringerne.

Stort tillykke til Clara!