Flere danske private og offentlige virksomheder sætter ind for at arbejde bæredygtigt og understøtte FN’s verdensmål. FORCE Technology vil hjælpe danske virksomheder med at dokumentere indsatserne.

3. juni 2021

Som led i FORCE Technologys vision om at gøre verden mere bæredygtig og sikker, er FN’s 17 verdensmål, også kaldet Sustainable Development Goals (SDG) et centralt pejlemærke.

Dette gælder både internt, hvor FORCE Technology tager sin del af ansvaret for at understøtte de 17 verdensmål, og eksternt, hvor vi ønsker at hjælpe dansk industri og erhverv med at bidrage til at nå ambitionerne om en grønnere og mere bæredygtig verden i 2030.

Dokumentation af arbejdet med verdensmålene kan både hjælpe virksomhederne med selv at blive tydelige omkring, hvad det indebærer og styrke deres konkurrenceevne og troværdighed i en national og international kontekst.

Mange virksomheder ønsker at arbejde aktivt med verdensmålene, men de kan have svært ved at operationalisere dem i deres egen forretning. Både hvad angår processen og det at beskrive, hvordan ens produktion, support og forsyningskæde bliver bæredygtige, og hvordan man kan måle og dokumentere, at de indsatser, man sætter i gang, er bæredygtige og understøtter verdensmålene. Derfor har vi skræddersyet forløb, der kan hjælpe virksomhederne i dette vigtige arbejde.
Vibeke Holm, Vice President / FORCE Technology

Stor sammenhæng mellem ISO-standarder og FN’s verdensmål

Dokumentationen af arbejdet med SDG behøver for mange virksomheder ikke at være en uoverskuelig opgave. Hvis man i forvejen arbejder med ledelsessystemer, som fx ISO 9001 og ISO 14001, kan man med fordel lægge sine SDG-processer i forlængelse af disse. Det gælder bl.a. kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og energiledelse og fødevaresikkerhed, som FORCE Technology har hjulpet danske virksomheder med i over 20 år.
I over 20 år har vi uddannet QHSE-eksperter og auditorer i ledelsessystemer, rådgivet virksomheder og organisationer om at implementere ledelsessystemer, og via vores datterselskab FORCE Certification certificeret i henhold til ISO-standarderne. Derfor glæder det os nu at kunne tilføje FN’s verdensmål som forløb, som et naturligt skridt i retningen mod at sikre danske virksomheder og organisationer de bedste forudsætninger for at træde stærkt og konkurrencedygtigt ind i den grønne og bæredygtige fremtid. Vibeke Holm / FORCE Technology