Danmark har som det første land i verden lavet en mærkning for 'digital ansvarlighed'. D-mærket hjælper virksomhederne med at få overblik i forhold til it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

28. september 2021

Danmark har som det første land i verden lavet en mærkning for 'digital ansvarlighed', D-mærket. Det skal være med til at øge trygheden for kunder og forbrugere, når de handler med virksomheder og dermed deler data. Kort sagt skal det være nemmere at afkode en virksomheds it-sikkerhed og ansvarlige dataanvendelse.

Som et af de mest digitaliserede lande i verden er det vigtigt, at vi også viser vejen for at sikre en god dataetik, og her kan D-mærket være med til at sende et klart signal til omverdenen om, at den digitale ansvarlighed vægtes højt i virksomhederne.

D-mærket hjælper virksomheder til nemmere at skabe sig et overblik over, hvad de skal leve op til, når det gælder it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Det inddrager hele virksomheden (ledelse, medarbejdere, kunder, leverandører) og indeholder krav til datasikkerhed, databeskyttelse og dataetik. 

For at sikre, at D-mærket bygger på 'best practice' i virksomhederne og den nyeste forskning og ekspertviden, er der nedsat et 'advisory board' med over 20 medlemmer. Her har Anders Mynster deltaget med sine mange års erfaring på IoT- og digital innovationsområdet. Han siger om arbejdet: ”For os i FORCE Technology er det vigtigt at bidrage til en sikker digital transformation af samfundet. Her har vi i advisory boardet bidraget med, hvad det betyder at være digitalt ansvarlige, men samtidigt sikre, at de små og mellemstore virksomheder bliver stillet over for krav, som giver dem mest mulig tryghed i forhold til den indsats, det kræver at blive mærket”.

Det er Industriens Fond sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og Forbrugerrådet Tænk, der står bag mærket, der skal drives som en uafhængig privat organisation. D-mærket støttes af Erhvervsstyrelsen og er finansieret af Industriens Fond.