Som et led i vores arbejde med at gøre FORCE Technology til en arbejdsplads, der er attraktiv for både mænd og kvinder, har vi netop underskrevet DI’s nye Gender Diversity Pledge.

7. juni 2021

I FORCE Technologys mission står der, at vi skal have den højeste faglighed, og det kræver naturligvis, at vi har adgang til de mest talentfulde medarbejdere. Kvinder udgør halvdelen af talentpuljen, men et flertal af vores ansatte er mænd, og derfor går vi nu i gang med at se på, hvordan vi kan få en mere ligelig kønsfordeling og sikre, at vores arbejdsplads er attraktiv for både mænd og kvinder. Vi har netop taget første skridt ved at tilslutte os DI’s Gender Diversity Pledge.

Kvinder er generelt en mangelvare i ingeniørfaget, og det får vi næppe ændret fra den ene dag til den anden, for ubalancen er udtryk for et større strukturelt problem. Men det skal ikke afholde os fra at sætte initiativer i gang og diskutere konsekvenserne af manglende kønsdiversitet. Derfor tager vi nu første skridt med tilslutningen til The Gender Diversity Pledge.

16 principper og konkrete mål

Løftet er ikke blot en hensigtserklæring om at stræbe efter mere ligelig kønsfordeling i erhvervslivet. Når man tilslutter sig det, forpligter man sig til 16 konkrete principper og til at sætte konkrete mål for andelen af kvinder i virksomheden, så det skal vi nu i gang med.

Du kan læse mere om løftet her.