Studie af performance data og machine learning skal være med til at forbedre træningen af kaptajner.

10. april 2019

I regi af ShippingLab er FORCE Technology leder af arbejdspakken Digital Ship Operation. Arbejdspakken fokuserer på at udvikle værktøjer og metoder til at skabe såkaldte ’digitale tvillinger’ af skibe ved anvendelse af data. Ved at udvikle digitale tvillinger af det enkelte skib vil optimeringen af skibets drift blive langt mere præcis og effektiv, da effekterne af forbedringerne kan simuleres i en nøjagtig model for det specifikke skib.

Digitale tvillinger = grøn sejlads

I arbejdspakken vil blandt andet et skib fra Scandlines blive udstyret med en lang række forskellige målere, der holder øje med og indsamler data om fx vindhastighed, vanddybde, trim, dybgang, brændstofforbrug og skibets bevægelser i vand.

De indsamlede data sendes til Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der på baggrund heraf vil udvikle machine learning-modeller, som kombineres med modeller for motoregenskaber, fouling, thrusters, ror, propeller mv. Dermed ender vi med en digital tvilling med fokus på manøvreringsegenskaber.

Nye og opdaterede simulatormodeller baseret på data i realtid gør træningsmiljøet endnu mere virkelighedstro. Jo mere realistisk træningsmiljøet er, jo større er læringen, og jo bedre bliver kaptajnerne til at manøvrere skibet miljøvenligt og optimalt uanset vind og vejr. 

Projekter som ShippingLab er nødvendige for dansk industri

Der er mange grunde til, at vi deltager i og leder en arbejdspakke i ShippingLab. Vi udvikler og programmerer skibssimulatorer, som bruges til træning af lodser og kaptajner på verdensplan.

Ved at deltage i ShippingLab kan vi bidrage med vores viden om simulatorer og skibsperformance. Men vi får også en masse ny viden om skibsperformance, dybde, last, brændstofforbrug og meget andet samt DTUs   arbejde og udviking af machine learning. Den nye viden vil blive brugt i videreudviklingen af vores træningssimulatorer og komme vores kunder til gode.

Involveringen i projektet passer perfekt til vores rolle som GTS-institut. Vi er bindeled mellem erhvervsliv og forskningsinstitutioner, i dette tilfælde ved at vi sørger for, at resultaterne fra DTU bliver videreformidlet og ”kommercialiseret”, så de kommer erhvervslivet til gode.

Det Blå Danmark styrkes gennem tværgående samarbejde og projekter

ShippingLab er et tværgående maritimt initiativ, der fokuserer på at øge teknologiudviklingen gennem samarbejde mellem forskellige fagdiscipliner til såvel branchens som samfundets bedste. Magnus Gary, projektdirektør for ShippingLab, ser store fordele i, at det tværgående samarbejde i Det Blå Danmark styrkes: ”Det er gennem samarbejde og udvikling af konkrete kompetencer, at det Det Blå Danmark fortsætter med at være en konkurrencedygtig klynge.” 

Og Magnus slutter: ”Vi (Det Blå Danmark) skal gå forrest i udviklingen af grøn teknologi og kvalitetsskibsfart, og derigennem sørge for, at det fortsat er et fokuspunkt for interessenter indenfor den globale maritime industri.