Med automatisering og digitalisering skal et nyt forskningsprojekt holde omkostningerne nede på grøn havvindenergi.

4. august 2021

I kraft af den øgede grønne omstilling stiger behovet for energi produceret af havvindmøller også. I takt med at havvindmøllernes ydeevne bliver større og større, er der også brug for større komponenter til møllerne som fx længere vindmøllevinger.

Konkurrencedygtigheden er i højsædet for dansk vindmølleindustri, og på den baggrund er forskningsprojektet AIOLOS opstartet af et nyt konsortium bestående af danske industri- og akademipartnere. AIOLOS skal sikre øget fokus på automatisering og digitalisering i allerede eksisterende fabrikker, så omkostningerne ikke stiger proportionalt med den optimerede produktionskapacitet, fleksibilitet og kvalitet. 

AIOLOS implementeres i Siemens Gamesas fabrik i Aalborg, og det forventes, at det vil give afkast til hele den danske vindbranche og øge jobmulighederne indenfor fx robotstyring og dataanalyse.

Læs mere om forskningsprojektet AIOLOS på Innovationsfondens hjemmeside her.

Fakta

AIOLOS forskningsprojektet løber fra 2021 til 2024.

Innovationsfonden støtter projektet med 38,4 mio. kr.

Konsortiedeltagere:

  • Siemens Gamesa Renewable Energy
  • SMV´erne Clobotics og Pontis
  • FORCE Technology
  • Aalborg Universitet
  • DTU Wind Energy