Havnemyndighederne i Venedig får hjælp til at udvide Malamocco-kanalen, så store krydstogtskibe ikke længere behøver at sejle gennem den gamle by med forurening og højere vandstand til følge.

9. december 2021

Det gav genlyd verden over, da den italienske regering i sommer forbød store krydstogtskibe at sejle gennem Venedigs lagune og lægge til i den gamle by. Men forbuddet var nødvendigt, for de mange krydstogtskibe skyllede sedimenter ud af lagunen i en sådan grad, at det fik Venedig til at synke og skabte desuden massiv forurening.

Et nyt projekt med to danske GTS-institutter i spidsen skal nu gøre det muligt for krydstogtskibene at vende tilbage på en måde, så det ikke skader byen, der er på UNESCOs verdensarvsliste.

Danske analyser og simuleringer

Projektet går ud på at udvide Malamocco-kanalen mod syd i lagunen, så krydstogtskibene ikke skal igennem selve Venedig, men kan lægge til uden for. Venedigs lagune er utrolig sårbar, og derfor skal der tages mange hensyn, før man graver kanalen dybere og bredere, så et omfangsrigt analysearbejde bliver nu sat i gang. 

"Det er et vigtigt projekt, der vil bidrage til et mere bæredygtigt Venedig – både når det gælder turisme og miljø. For DHI er det vigtigt at kunne være med til at løse langvarige problemer gennem innovative, videnskabsbaserede løsninger, som har en positiv indvirkning på miljøet, og jeg er spændt på at se, hvad vores analyser vil føre til”, siger Andrea Crosta, DHI's Vice President for Marine & Coastal, South Europe.

DHI bidrager med detaljerede hydrodynamiske modeller og simuleringer, der kan analysere et skibs bevægelser og kræfter, så man nøjagtigt kan identificere dybden af skibets køl og dets indvirkning på det omgivende miljø. 

FORCE Technology skal lave såkaldte besejlingsstudier – dvs. analyser af kanalen og realtidssimuleringer af gennemsejling med store krydstogtskibe. 

De to GTS-institutters analyser og anbefalinger kommer til at danne baggrund for en skånsom udvidelse af kanalen og det efterfølgende arbejde med etablering af kajer o.l., så der bliver taget højde for både søtrafik og bæredygtighed.

”Bæredygtighed gennemsyrer de fleste af vores opgaver i dag, men det her projekt er noget særligt. Der er tale om en ekstremt sårbar lagune, og en helt særlig bevaringsværdig by, og derfor er der utrolig mange hensyn at tage og rigtig mange forskellige fagligheder i spil for at sikre en bæredygtig løsning, der både beskytter miljøet og leverer et effektivt og sikkert transportsystem”, siger Jan Michelsen, der er afdelingschef for Simulation, Ports & Training i FORCE Technology.

”Malamocco-projektet er et eksempel på, hvordan myndigheder over hele verden i disse år tager gammel praksis op til overvejelse og afsøger, hvordan de kan opretholde vigtige erhverv - som fx turismen – men på en bæredygtig måde. Vi er spændte på at se, hvor stor en forskel vi kan gøre med nye, intelligente løsninger, og vi håber selvfølgelig, vi kan være med til at fremtidssikre Venedig”, siger han.

Tidslinje

Projektet er medfinansieret af EU og var i første omgang sat til at vare 11 måneder, men havnemyndighederne i Venedig har siden ønsket at sætte turbo på forløbet, og det er derfor muligt, at arbejdet allerede færdiggøres inden sommeren 2022.

Det blev skudt i gang med et officielt kickoff-møde i Venedig den 17.-19. november, hvor FORCE Technology, DHI, de lokale myndigheder og repræsentanter fra EU-Kommissionen mødtes.