Fremstillingsvirksomheder kan nu få kalibreret deres trykmålere med endnu større nøjagtighed og minimere risici for at skulle tilbagekalde produkter eller stoppe produktionen.

24. november 2022

Kalibrering af trykmålere kan nu ske med endnu større nøjagtighed og effektivitet med FORCE Technologys nye investering i Brøndby: En fuldautomatisk dødvægtstester, der bliver den eneste af sin slags i Danmark.

Dette giver fremstillingsvirksomheder en hurtig og lokal adgang til den ypperste og mest avancerede test-teknologi på markedet. Dødvægttesteren har en nøjagtighed på 0,002 % og opererer i trykområdet -1 bar til 76 bar relativt tryk og 0 - 77 bar absolut tryk. 

Risiko for at skulle tilbagekalde produkter minimeres

I og med den nyerhvervede dødvægtstester opererer med en nøjagtighed på 0,002 % giver det virksomheder i fx life science- og procesindustrien en højere sikkerhed for at opnå præcision i produktionsprocesserne.

Det har stor betydning for virksomheders performanceevne, at de nu får et større råderum til at producere inden for de fastsatte tolerancer. Dermed minimerer de risikoen for at skulle tilbagekalde produkter eller at stoppe produktionen.

Fuldautomatiseret udstyr minimerer brugerfejl og øger sporbarheden

Dødvægtstesteren håndterer og udvælger automatisk de lodder, den skal bruge for at kalibrere trykmåleren, og dermed er alle risici for fejl ved manuel håndtering helt elimineret.

Sporbarheden på dødvægttesteren hentes i dag fra udlandet. Stempelcylindersættets dimension på det nye system er velegnet til opmåling og dermed opnå en bedre nøjagtighed og samtidig opnå sporbarheden i Danmark og blive uafhængig af udlandet.

Adgang til unikke dødvægttestere i Danmark styrker virksomheders fleksibilitet 

Dødvægttesteren er tilgængelig som den eneste i Danmark, og det betyder, at virksomheder ikke længere behøver at sende deres trykmålere til kalibrering i udlandet. Virksomheden kan selv indlevere deres målere til kalibrering.

Dødvægtstesteren bliver en del af FORCE Technologys DANAK-akkreditering på kalibreringsområdet.

FORCE Technology er udpeget som dansk nationalt referencelaboratorium, som dækker det bredeste område i landet, og er nu det laboratorium i Danmark, der kan måle mest nøjagtigt i hele området.