Materialeprisen fra FORCE Technologys Materialefond er denne gang tildelt Adam Rubin, R&D Manager, Materials Technology fra National Oilwell Varco.

28. januar 2019

Adam Rubin modtog prisen i forbindelse med Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde 24. januar 2019.

Prisen gives for en ekstraordinær indsats

Prisen gives som påskønnelse og anerkendelse af en ekstraordinær indsats indenfor kvalifikation og test af avancerede materialer og produkter til brug i ekstreme og krævende omgivelser. Siden sit kandidatprojekt på DTU, har Adam Rubin specialiseret sig inden for dette område.

Materialers ydeevne er blevet undersøgt, med hovedvægt på mekaniske egenskaber, korrosionsbestandighed og kombinerede effekter – hovedsageligt korrosionsudmattelse. Avancerede testfaciliteter er opbygget hos National Oilwell Varco, hvilket har ført til forbedret forståelse af materialers ydeevnes under ekstreme betingelser.

Ydermere er et udbytterigt samarbejde blevet etableret med universiteter i Danmark og Norge, og udviklingsprojekter omfatter flere PhD-projekter. Ny materialeviden er blevet indsamlet og udbredt til såvel unge forskere, som det internationale samfund gennem talrige publikationer på konferencer og i videnskabelige artikler. 

Denne viden har medvirket til udbredelse af praktisk benyttede procedurer, samt en mere grundlæggende forståelse af nedbrydningsmekanismerne for stål og fleksible rør under hårde miljømæssige betingelser, såsom i svovlbrinte- og kuldioxidholdige miljøer.

Prisen på 25.000,- kr. gives til Adam Rubin personligt og til det brug, som han måtte finde korrekt og passende.

Adam Rubin modtager materialepris
Frank Fontenay overrækker FORCE Technologys Materialepris 2019 til Adam Rubin
Adam Rubin holder foredrag paa vintermoede 2019
Adam Rubin holdt en præsentation i forbindelse med prisoverrækkelsen

I forbindelse med prisoverrækkelsen holdt Adam Rubin et foredrag med titlen: "Materialeudnyttelse til grænsen; en nødvendighed for olie og gas udvinding på ultra dybt vand".

FORCE Technologys Materialefond

Fonden har til formål at fremme dansk forskning vedrørende metallurgi, korrosion, korrosionsbekæmpelse, plast og kompositter samt at medvirke til udnyttelse af de opnåede resultater.

Dette kan eksempelvis ske gennem aktiviteter som nævnt nedenfor, uden at der hermed er givet udtryk for en prioritering eller udelukkelse af initiativer, der kan tjene fondens formål:
  • Støtte til unges videreuddannelse eller studierejser med henblik på erhvervelse af viden om støtteområderne
  • Støtte til udenlandske forskeres gæsteophold ved danske institutter
  • Støtte til gennemførelse af projekter, der kan udvikle ny viden og produkter af interesse for dansk industri
  • Støtte til køb eller leje af apparatur
  • Anerkendelse til en eller flere personer eller virksomheder, som indenfor støtteområdet har ydet en fremragende indsats
  • Placering af kapital i selskaber, der har til formål at sikre og udnytte rettigheder, også erhvervsmæssigt, til opfindelser eller allerede udviklet ekspertise, der er opbygget ved danske institutter.