FORCE Technology får tilsagn om knap 6 mio. kr. fra EU’s REACT-midler via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at starte et testcenter for Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

28. juni 2022

At indfange, lagre og udnytte CO2 bliver en af de helt afgørende våben i kampen for at begrænse klimaforandringerne. Og udviklingen af teknologien bag har samtidig potentiale til at blive fundamentet for et nyt grønt væksteventyr for Danmark. Men vi bliver kun førende på CCUS, hvis vi sikrer de danske virksomheder adgang til de nødvendige testfaciliteter, som er helt afgørende for at udvikle, modne og dokumentere den nye teknologi.

Derfor har FORCE Technology søgt støtte under EU’s REACT-program, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop givet tilsagn om pengene.
”CCUS har to enorme potentialer – først og fremmest som teknologi, der er afgørende for at løse vores problemer med CO2-udledning, og som styrkeposition, der kan give Danmark et nyt væksteventyr. Men vi risikerer at fejle med begge, hvis vi ikke sikrer en stor og stærk infrastruktur af testfaciliteter, der giver vores virksomheder den nødvendige adgang til test og viden”, siger Jens Roedsted, der er COO i FORCE Technology.

Opgradering og nyetablering af testfaciliteter

Formålet med projektet er at etablere en testfacilitet, der kan validere komponenter med flydende CO2, opløste urenheder, højt tryk og høj temperatur. At have faciliteterne til at kvalificere materiale til CCSU-applikationer og måle sundhedsskadelige gaser og urenheder er afgørende for, at Danmarks kan indtage en førerposition, når det gælder CCUS og den grønne omstilling.

FORCE Technology har en stor erfaring med området, men det kræver en udbygning af de eksisterende testfaciliteter, hvor CO2 kan sættes under tryk til flydende form, og hvor kontrolleret injektion, overvågning og analyse af kritiske urenheder er essentielle. Derfor er er det projektets mål at sikre den nødvendige tilpasning af de eksisterende faciliteter og opbygge nye faciliteter – herunder en mobil testrig til brintfyldestationer og dynamisk brundmekanisk test.

Energy Cluster Denmark har koordineret ansøgningsarbejdet for FORCE Technology, som i opbygningen af projektet også kommer til at samarbejde med DTU, Pentair, Aalborg Portland, Thisted Kraftvarmeværk og Ammongas. En række dygtige samarbejdspartnere, der repræsenterer vigtige aktører i værdikæden fra punktkilder til teknologileverandører og forskning. Desuden er der tale om både små og store virksomheder, og samarbejdet er en forudsætning for at komme i mål med regeringens ambitioner i forhold til CCUS.

Om støtten

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har givet tilsagn om op til 225 mio. kr. fra REACT-EU-programmet til 14 konkrete projekter, der målrettet arbejder med at udvikle Power-to-X- og brintområdet. Støtten til projekterne ligger på mellem 0,9 og 88,8 mio. kr.

Hele værdikæden inden for Power-to-X og brint er repræsenteret blandt de støttede projekter: Forprojekter (feasibility studies), forsknings- og innovationsaktiviteter, test- og demonstrationsanlæg, komponenter til anlæg (fx elektrolysefaciliteter), lagringsteknologi og nyttiggørelse af biprodukter fra anlæg.