To nye partnerskaber i Danmark finansieret delvist af EU-Kommissionen og delvist af Danmark skal hjælpe SMV'er med at blive mere digitale. FORCE Technology er med i begge partnerskaber.

18. april 2023

Digitalisering af virksomheder gavner ikke bare den enkelte virksomhed, men samfundet som helhed. Det er tanken bag EU-Kommissionens FoU-program EDIH - European Digital Innovation Hubs, der skal bringe ny digital viden og teknologi ud i de europæiske virksomheder.

Hjælp til at blive digitaliserede

Programmet bevilger penge til at etablere regionale partnerskaber, hvor en række partnere, der er stærke inden for forskning, udvikling, teknologi og digitalisering samarbejder om at etablere en one-stop shop, der stiller viden, tests, faciliteter og anden digitaliseringshjælp til rådighed for især SMV’er.

Danmark har søgt om fem regionale partnerskaber under programmet, og EU-Kommissionen har bevilget penge til de første to – ét i Nordjylland og ét i Midtjylland. FORCE Technology er med i begge.

”Programmet er stærkt, fordi det kombinerer fordelene ved en regional tilstedeværelse med et større europæisk netværk. De regionale partnerskaber er tæt på virksomhederne og kan derfor levere skræddersyede ydelser, der passer netop til de regionale virksomheder. Og samtidig kan de trække på viden og erfaringer fra lignende partnerskaber i andre lande, hvor helt andre færdigheder måske er til stede”, siger Emilie Møllenbach fra FORCE Technology.

Partnerskaberne finansieres delvist af EU-Kommissionen og delvist af Danmark, og Kommissionen ventes at give tilsagn til yderligere to danske partnerskaber i 2023.

Det nordjyske partnerskab

Det nordjyske partnerskab hedder AddSmart og vil støtte små og mellemstore produktionsvirksomheder på deres digitaliseringsrejse, så de bliver mere produktive, robuste og konkurrencedygtige. Det vil partnerskabet gøre ved at etablere ét indgangspunkt med nem adgang til fælles viden og ressourcer om udviklingen inden for digitale produktionsteknologier. 

Virksomhederne vil via partnerskabet få adgang til ekspertviden, møder, faciliteter og workshops relateret til fx AI, cybersikkerhed, Internet of Things, high performance computing og andre former for avanceret digital teknologi.

Partnerne er:

 • Erhvervshus Nordjylland
 • Norddanmarks EU-kontor
 • Professionshøjskolen University College Nordjylland
 • Techcollege
 • DigitalLead
 • AAU
 • MADE
 • FORCE Technology. 

Læs mere om AddSmart.

Det midtjyske partnerskab

Det midtjyske partnerskab hedder TechCircle. Det skal støtte regionale virksomheder, der bruger data til at blive mere bæredygtige og begrænse miljøpåvirkningen af deres produktion.

Denne grønne omstilling kræver typisk et betydeligt teknologisk løft med udgangspunkt i en cirkulær tankegang – hvordan bruger virksomhederne bedst muligt data og dataanalyse til at effektivisere deres processer, reducere deres risiko, forbedre holdbarheden af deres produkter, udvikle nye grønnere produkter og ydelser, forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet og styrke deres indtjening. Det skal partnerskabet hjælpe dem med. 

Partnerskabet fokuserer især på landbrug, fødevareindustri og fremstilling og vil arbejde for at øge den digitale modenhed af minimum 465 virksomheder samt øge deres digitale potentiale med minimum 10 procent og deres datamodenhed med minimum 30 procent.

Partnerne er:

 • Erhvervshus Midtjylland
 • Aarhus Kommune
 • AU
 • Alexandra Instituttet
 • FORCE Technology
 • DigitalLead
 • WeBuildDenmark
 • MADE
 • FBCD
 • CLEAN.

Læs mere om TechCircle.