Vi udfører alle former for stillevandstest af skibe og offshore-konstruktioner. En stillevandstest udføres for at forudsige fremdrivningsevnen for et skib i fuld størrelse.

Resultaterne kan bruges til at træffe væsentlige beslutninger omkring hovedmaskine, gearkasse og propel for et skib, der skal bygges. Endvidere bruges disse oplysninger som udgangspunkt for prøvesejlads og/eller operationel vurdering af et skib under sejlads.  

Tre typer forsøg

Generelt består stillevandstest af tre typer standardmodelforsøg:
  • åbenvandstest af propellen alene. Dette giver resultat til brug ved de første konklusioner omkring propeldesign, dvs. om propellen fungerer effektivt og hvor meget energi, der skal bruges til at opnå den nødvendige fremdrift. Desuden er resultaterne af åbenvandstest vigtige for QA-checks i forbindelse med selvfremdrivningsforsøg
  • modstandstest udelukkende af skroget, dvs. skrog uden propel men med alt andet monteret vedhæng. Denne test indikerer, om skrogformen er optimal, eller om der skal optimeres yderligere, f.eks. ved hjælp af CFD-undersøgelser. Modstanden er vigtig for en generel vurdering af, hvor effektiv fremdrivningen er
  • selvfremdrivningsforsøg med skroget med både udstyr og propellen monteret. Det er de tredje og sidste tests, der skal gennemføres for at forudsige den samlede effektivitet. Data fra propeller åbenvandstest og modstandstests er væsentlige ved selvfremdrivningsanalyse og forudsigelse af effektivitet i fuld skala. De vigtigste resultater af selvfremdrivningsforsøgene er kurver, der viser propelomdrejninger og kraft som en funktion af skibets fart.  
Ved en samlet analyse af alle tre tests er det muligt at udlede data, der beskriver fremdrivningsevnen, f.eks. om skrogets design passer til propellen, og hvordan propellen fungerer i drift i åben vand.