Opdagelse af uregelmæssigheder, strukturafvigelser og overfladedefekter på vindmøllevinger før de bliver alvorlige og forårsager nedbrud er af afgørende betydning.

Inspektion af installerede vindmøllevinger

Kraftig vind og miljømæssige forhold har stor indvirkning på vingens overflade og den laminerede struktur. Skader som erosion, delaminering og revner kan forekomme på vingerne på grund af påvirkningerne fra omgivelserne. For at forhindre kritiske skader eller sågar nedbrud bør tilstanden på vingerne inspiceres og undersøges regelmæssigt. Til denne gennemgang kan anvendes forskellige NDT-metoder, såsom visuel og termisk-infrarød inspektion.

Regelmæssig gennemgang af FRP vingerne med visuel eller infrarød inspektion kan afsløre eventuelle driftsmæssige problemer, før de bliver alvorlige og give mulighed for planlægning af den mest effektive og hensigtsmæssige løsning på problemet. Inspektionen kan samtidig give værdifulde oplysninger om fremtidige vedligeholdelsesopgaver på vingen, som hermed kan planlægges i god tid.

Du kan læse mere om de NDT-metoder, der anvendes til undersøgelse af vindmøllevinger her: