Inspektion med droner af kritiske områder på konstruktioner offshore og onshore gør det muligt at få adgang til områder, der er svært tilgængelige eller der udgør en sikkerhedsmæssig risiko, på en hurtig og sikker måde, ofte uden krav om nedlukning.

Dronen kan optage video og tage billeder i høj kvalitet på svært tilgængelige områder af fx en offshore-konstruktion.

Visuel inspektion med droner

Visuel inspektion med droner er en effektiv, sikker og økonomisk måde at udføre inspektion af kritiske og svært tilgængelige områder, sammenlignet med de mere traditionelle, tidskrævende og dyre inspektionsmetoder som rope access, sky-lifts og stilladser. Droneinspektion kan reducere risikoen for skader og nedetid, samtidig med at det giver præcise resultater.

Under inspektionen betjenes dronen af en uddannet dronepilot fra FORCE Technology. Inspektøren styrer kameraet, optager video og dirigerer piloten hen til områder og vinkler, som har særlig interesse i forbindelse med inspektionen. FORCE Technologys droner er i stand til at iagttage et område i en vinkel på +45° op og 90° ned. 

Fordele ved droneinspektion

Anvendelsen af droner til visuel inspektion giver en række fordele som fx.:
  • Inspektion af svært tilgængelige områder
  • Adgang til områder, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko
  • Hurtigt overblik og evaluering på stedet
  • Forebyggende vedligehold og optimering af produktion
  • Kvalificeret og veluddannet personale
  • Reduceret nedetid.

Droneinspektion indendørs, udendørs og offshore

Inspektion med droner kan anvendes overalt udendørs, indendørs og offshore. Eventuelle begrænsninger i forhold til national og lokal lovgivning samt sikkerhedsprocedurer for anlægget skal altid tages i betragtning og overholdes.

FORCE Technology udfører fx. droneinspektion på følgende svært tilgængelige områder:

Droneinspektion af flare og flaretårn

Mens dronen indsamler data om tilstanden af flaren i det turbulente og flammefyldte miljø kan både dronepilot og inspektør stå på sikker afstand af farezonen og hermed ikke blive udsat for nogen sikkerhedsmæssig risiko. Piloten kan på sikker afstand optage detaljerede billeder og video af kritiske områder på flaren og flaretårnet, mens flaren er aktiv.

Droneinspektion af broer

Ved inspektion af broer er dronens evne til at kunne iagttage i en vinkel på +45° op af stor betydning, da den her hurtigt og nemt kan flyve ind under broen og inspicere for skader i betonen, korrosion etc. Dronerne er herved et attraktiv og omkostningseffektivt alternativ til f.eks. den dyrere og mere krævende rope access-inspektionsmetode.

Droneinspektion af tanke

Vi anvender også droner til at inspicere lukkede rum som fx kraftværkskedler og tanke til fx brændstof. Her undgår vi at stille stilladser op, som både er omkostnings- og tidskrævende.

Droneinspektion af vindmøller

Inspektion med droner er også relevant på vindmøllevinger. Her kan et termografikamera fx opdage delaminering når kompositlagene er blevet adskilt indvendigt i vingen.