Inspektion af kritiske områder på offshore konstruktioner kræver ofte nedlukning af systemerne. Inspektion med droner gør det muligt at få adgang til områder, der udgør en sikkerhedsmæssig risiko, på en hurtig og sikker måde.

Dronen kan optage video og tage billeder i høj kvalitet på svært tilgængelige områder af en platform.

Visuel inspektion med droner er en effektiv og omkostningsbevidst måde at udføre inspektion af kritiske og svært tilgængelige områder på offshore konstruktioner sammenlignet med de mere traditionelle, tidskrævende og dyre inspektionsmetoder som rope access, sky-lifts og stilladser.

Dronen betjenes under inspektionen af en uddannet pilot fra FORCE Technology. Inspektøren styrer kameraet, optager video og dirigerer piloten hen til områder og vinkler, som har særlig interesse i forbindelse med inspektionen.

Droneinspektion af offshore konstruktioner

Inspektion med droner kan anvendes overalt udendørs, idendørs og offshore. Eventuelle begrænsninger i forhold til national og lokal lovgivning samt sikkerhedsprocedurer for anlægget skal altid tages i betragtning og overholdes.

FORCE Technology udfører f.eks. droneinspektion på følgende svært tilgængelige områder offshore:

Flaren

Mens dronen indsamler data om tilstanden af flaren i det turbulente og flammefyldte miljø kan både pilot og inspektøren stå på sikker afstand af farezonen og hermed ikke blive udsat for nogen sikkerhedsmæssig risiko. Piloten kan på sikker afstand optage detaljerede billeder og video af kritiske områder på flaren og flaretårnet, mens flaren stadig er aktiv.

Broer

FORCE Technologys droner er i stand til at iagttage et område i en vinkel på +45° op og 90° ned. Ved inspektion af broer er dronens evne til at kunne iagttage i en vinkel på +45° op af stor betydning, da den her hurtigt og nemt kan flyve ind under broen og inspicere for skader i betonen, korrosion etc. Dronerne er herved et attraktiv og omkostningsbevidst alternativ til f.eks. den dyrere og mere krævende rope access inspektionsmetode.