Hvordan foregår inspektion af en forlystelse? Hvad kategoriseres som forlystelse? Find svarene her.

NA Image
Inspektion og godkendelse af offentlige forlystelser er lovpligtigt, hvad enten det drejer sig om små forlystelser som hoppepuder, trampoliner og legepladser eller store karusseller, klatrevægge, rutsjebaner og svævebaner. Men hvordan foregår en inspektion og godkendelse?

Hvorfor inspektion af forlystelser?

Inspektion og godkendelse af forlystelser er et lovkrav og en forudsætning for, at du kan drive din forlystelse. Det er også din sikkerhed for, at forlystelsen er sikker i drift og ikke sætter dine kunder i fare.

Syn og inspektion af forlystelser hos FORCE Technology foregår i henhold til vores akkreditering fra DANAK og de gældende standarder på området. Vores uddannede og trænede inspektører foretager inspektionen, og de har stort kendskab til alle typer forlystelser og den gældende lovgivning.

Inspektionen omfatter:

  • inspektion ved ibrugtagning af forlystelser
  • årlige tilsynsbesøg
  • uanmeldte tilsynsbesøg på forlystelser i kategorien særlig risiko.

Hvordan foregår inspektion af forlystelser?

Inspektion af forlystelser foregår i tæt dialog med dig, der ejer forlystelsen. På en inspektion gennemgår vi sammen dokumentationen for forlystelsen. Hvis det er aktuelt, har vi en sagkyndig ind over til at vurdere særlige omstændigheder.

Herefter gennemgår vi selve forlystelsen i henhold til den gældende standard trin for trin, så alle delelementer og detaljer er undersøgt til bunds. Dette for at sikre, at forlystelsen ikke afviger på nogen områder. Når vi har gennemgået alle punkter, og de er i orden, udsteder vi tilsynsbogen og en attest.

Denne rapport danner grundlag for den endelige godkendelse og tilladelse til ibrugtagning af forlystelsen. Du er selv ansvarlig for at kontakte bevillingsafdelingen hos din lokale politikreds for at få udstedt godkendelsen.

Hvad er en forlystelse?  

En forlystelse kan være svær at definere, fordi der mange faktorer, der spiller ind. En forlystelse kan være alt fra en gynge på legepladsen, over hoppepuder og rutsjebaner, til klatrestativer og udfordringsbaner. I bund og grund er det politiet, der afgør, hvad der er en forlystelse.

En forlystelse placeres i kategorier, afhængigt af den sikkerhedsrisiko, den udgør for brugerne. Hvis forlystelsen er placeret i kategorien ”særlig risiko”, er der yderligere forholdsregler, ejeren skal tage for at kunne garantere brugernes sikkerhed.

For alle forlystelser, uanset størrelse og sikkerhedsrisiko, gælder, at de skal synes og godkendes hvert år af et bemyndiget kontrolorgan.

Se eksempler på forlystelser nederst på siden. 

Book inspektion af forlystelser

Ønsker du at booke en inspektion af dine forlystelser, udfyld formularen her på siden, så kontakter vi dig hurtigst muligt.  

FAQ