Forebyggende vedligeholdelse giver produktionsvirksomheder mulighed for at øge OEE (Overall Equipment Effectiveness) og forlænge brugslevetiden for aktiverne. Det sparer ressourcer og omkostninger.

Næste niveau af forebyggende vedligeholdelse

Vedligeholdelse af maskiner og udstyr har altid været en vigtig proces i produktionsvirksomheder for at øge produktionslinjernes driftstid, ydeevne og levetid. Som et led i virksomhedens grønne omstilling kan vedligeholdelse desuden være et vigtigt bidrag til at forlænge levetiden af maskiner og udstyr, og dermed øge udnyttelsen af ressourcer.

Den første store ændring i virksomhedernes tilgang til vedligeholdelse var overgangen fra korrigerende til forebyggende vedligeholdelsespolitik. Dette ændrede hele konceptet og udførelsen af vedligeholdelsesprocesser, idet man gik fra at slukke ildebrande til at forebygge. IoT muliggør nu en anden grundlæggende ændring, der bringer den udbredte politik med tidsbaseret forebyggende vedligeholdelse op på et nyt niveau.

Ved hjælp af den omfattende brug af sensorer og konnektivitet kan man med IoT opnå en rettidig og præcis forståelse af den aktuelle driftstilstand i en produktionslinje og af tilstanden af dens nøglekomponenter. Derved kan forebyggende vedligeholdelse blive tilstandsbaseret og afhænge af realtidsdata om en komponents tilstand i stedet for den gennemsnitlige forventede levetid. Når sådanne data kombineres med data om tidligere oplevede fejl - typisk ved hjælp af statistiske modeller eller maskinlæringsmodeller - er det muligt at forudsige fejl og gå over til en forebyggende vedligeholdelsespolitik.

Ikke desto mindre har mere værdifulde vedligeholdelsespolitikker en pris, og ikke alt udstyr kræver tilstandsbaseret eller prædiktiv vedligeholdelse. Vedligeholdelsesanalysemetoder som fx FMECA (failure mode and effect criticality analysis) kan vurdere kritikaliteten af hver enkelt fejl på grundlag af dens påviselighed, alvorlighed og forekomst og dermed understøtte identifikationen af optimale vedligeholdelsespolitikker.

Maintenance process improvement (MPI) - processen til højere vedligeholdelsesværdi

FORCE Technology er en internationalt certificeret ekspert i materialer og konstruktioner. Vi kombinerer denne omfattende domæneviden med vores ekspertise inden for IoT til en unik MPI-tilgang til at øge værdien af forebyggende vedligeholdelse. Du kan finde flere oplysninger ommaterialer og konstruktion her.

Når en FMECA-proces har identificeret kandidater i produktionslinjen til tilstandsbaseret eller prædiktiv vedligeholdelse, defineres det kritiske udstyr og dets primære fejlindikatorer i et samarbejde mellem FORCE Technology-eksperter og ingeniører, der arbejder på produktionslinjen. Udstyret er IoT-aktiveret ved hjælp af sensorer, der måler de identificerede primære fejlindikatorer, og etablering af et kommunikationsnetværk til overførsel af data. Den opnåede IoT-baserede vedligeholdelsesløsning, der nu er i en prototypefase, gennemgår en iterativ udviklingsproces, hvor løsningen kalibreres i henhold til de overvågede data for at kalibrere vedligeholdelsesparametrene og udforme den optimale tilstandsbaserede vedligeholdelsespolitik. Der kan blive skabt ny viden i løbet af denne proces, som fører til ændringer i tilgangen.

Når prototypefasen er afsluttet, kan den kalibrerede vedligeholdelsesløsning skaleres - enten ved hjælp af den udpegede IoT-infrastruktur eller gennem en eftermontering af den eksisterende PLC/SCADA-infrastruktur.

Et grundlæggende aspekt af denne løsningsudviklingsproces er at have en "ikke-invasiv" prototypeproces for at undgå uventede afbrydelser i produktionen. Desuden udføres anvendelsen af sensorer og dataindsamlingsprocesserne uden at overtræde nogen GMP/GLP-overensstemmelsescertificering. Ikke desto mindre vil implementeringen af en ny løsning til støtte for vedligeholdelse - og dermed ændringen af den tidligere certificerede proces - omfatte en ny certificering.

Forebyggende vedligeholdelse rækker ud over produktionen

Indførelsen af en forebyggende vedligeholdelsesstrategi er ikke kun begrænset til produktionsområdet. Flere områder kan drage fordel af en sådan, lige fra landbrug til tjenesteydelser, for at vedligeholde enten deres produkter, aktiver og faciliteter eller for at sikre kvaliteten af de tjenester, de leverer til deres kunder. Analysemetoden (FMECA) og MPI'en skal tilpasses til den pågældende disciplin, men den grundlæggende IoT-tankegang og kerneprocessen forbliver den samme.

FORCE Technology kan levere en IoT-baseret MPI-proces inden for enhver industri og/eller ethvert forretningsområde.

Hvis du vil vide mere om prædiktiv vedligeholdelse med IoT-løsninger, kan du kontakte os eller læse mere om IoT-løsninger her.