AM Link er din genvej til 3D-print i Danmark

AM Link er et partnernetværk, der giver danske virksomheder adgang til 3D-print-kompetencer i Danmark og Europa. Netværkets mål er at sikre, at de vækstpotentialer, der ligger i nyeste additive manufacturing-teknologier, bliver udnyttet i højest mulig grad.

Det gør, at vi kan hjælpe dit produkt bedst muligt fremad i processen uden at være begrænset af metode, test eller materiale.

Hvad er AM Link?

AM Link består af en række partnere, der i samarbejde komplimenterer hinandens teknologier og kompetencer, så vi sikrer, at ingen opgave er for stor eller for lille. 

Netværket omkring AM Link repræsenterer en bred vifte af samarbejdspartnere, der kan indgå ad-hoc i opgaveløsninger.

Netværket har internationalt bredde på både produktion, innovation samt forskning.

Hvad gør AM Link?

Kort og godt, vi hjælper dine ideer på vej. Vi besidder det bredeste kompetencespænd indenfor 3D-print i Danmark, hvilket vil sige, at vi kan printe i en lang række forskellige materialer, bl.a. beton, metal, kompositter og plast.

AM Link hjælper dig med din problemløsning inden for 3D-Print og Additive Manufacturing. AM Link løser produktionsmæssige opgaver med vugge-til-grav principper, men adresserer også forskning, udvikling og innovation.

Med gode ideer følger ofte en række spørgsmål. Dem hjælper AM Link dig med at finde svar på.