Akkrediteret trækprøvning af materialer, metaller og samlinger sikrer pålidelige resultater.

Trækprøvning af materialer, metaller og samlinger

Producenter, leverandører, ejere eller myndigheder kan ofte drage stor fordel af at få testet styrken af materialer eller samlinger ved en fysisk trækprøvning. En trækprøvning udføres typisk fordi:
 • materialeegenskaberne skal dokumenteres
 • materialecertifikatet skal opdateres – fx 3.1-3.2 materialecertifikater i henhold til
  EN 10204
 • der skal udarbejdes test af svejseprocedurer (WPQR)
 • der skal laves typetest af armeringsstål eller svejset forstærkningsstål
Trækprøvning

Ved en standardtrækprøve under stuetemperatur eller forhøjede temperaturer opnås en række informationer om det testede emne, såsom:

 • Trækstyrke (Rm)
 • Udbyttestyrke (Re)
 • Proff-styrke, fx 0,2%-styrke (R0,2)
 • Elongation
 • Reduktion af areal (Z)
 • Deformation
Akkrediteret prøvning sikrer at de tests, der udføres, er af høj kvalitet og med pålidelige resultater. Alle FORCE Technologys laboratorier er akkrediteret i henhold til de nationale akkrediteringsordninger: DANAK, SWEDAC og NA (Norsk Akkrediteringsfond).

Fordelen ved at FORCE Technology råder over et internt værksted for CNC-bearbejdning af prøveemner er samtidig, at leveringstiden for en prøvning kan reduceres og at en prøvning kan tilpasses dine ønsker og behov.