Prøvning af svejsninger, lodninger og valsesamlinger udgør for mange virksomheder en vigtig del af den daglige arbejdsproces.

Prøvning af svejsninger, lodninger og valsesamlinger

Verifikation af svejse-, lodnings- eller valseprocedurer er ikke kun et udbredt krav fra ejere, myndigheder eller entreprenørens side, men er også blevet en vigtig faktor for producenten, som er afhængig af, at enhver udført samlingsopgave er udført med stor sikkerhed. Prøvning af samlingsprocedurer er typisk beskrevet i:

Svejsning:

 • EN ISO 15614-serien som WPQR (Welding Procedure Qualification Record)
 • ASME IX som PQR (Procedure Qualification Record), der refererer til American Boiler and Pressure Vessel Code
Lodning:
 • EN ISO 13585 som BPAR (Brazing Procedure Approval Record)
 • ASME IX som BPQR (Brazing Procedure Qualification Record)
Valsning:
 • EN 14276-1 som EPAR (Expansion Procedure Approval Record)

Som producent vil det være en klar fordel, hvis du har mulighed for at opfylde dine kunders specifikke krav, som typisk stilles inden for fx offshore-, raffinaderi-, olie- og gas- samt kraftværksektoren. Dette kan du gøre ved også at opfylde standarder såsom:

 • NORSOK M-101, M-601
 • DNV-reglerne OS-C101, OS-C401, OS-E101, OS-F101
 • Mærsk Olie og Gas Specifikationen MOTS 12
 • IACS samlede krav W28  til svejseprocedurer
 • DONG 29-000-RB-0803

FORCE Technology har laboratorier, herunder værksteder til bearbejdning af prøveemner følgende steder:

Danmark:
 • Brøndby
 • Esbjerg
Sverige:
 • Borlänge
Norge:
 • Kristiansand

Fordelen ved at FORCE Technology råder over et internt værksted for CNC-bearbejdning af prøveemner er samtidig, at leveringstiden for en prøvning kan reduceres, og at en prøvning kan tilpasses dine ønsker og behov. Det er vores generelle mål at levere prøvningsresultater af 1 til 3 standard svejseprocedureprøver inden for 5 arbejdsdage og en serie af 5 procedureprøver inden for 8 arbejdsdage. Dog kan hurtigere levering altid aftales på forhånd.

Akkrediteret prøvning sikrer, at de prøvninger, der udføres, er af høj kvalitet og med pålidelige resultater. Alle FORCE Technologys laboratorier er akkrediteret i henhold til de nationale akkrediteringsordninger: DANAK, SWEDAC og NA (Norsk Akkrediteringsfond).