En af de mest frygtede fejl, der kan opstå i stål og stållegeringer, er sprødbrud, da der ikke gives nogen form for advarsel på forhånd.

Slagsejhedsprøvning

Producenter og leverandører bliver tilbudt slagsejhedsprøvning eller Charpy-V prøvning fra dag til dag på eksempelvis:
  • Stål
  • Svejseprocedureprøver (WPQR)
Slagsejhedsprøvning udføres på såvel standard- som mindre emneprøver ved en temperatur på mellem -196 °C til + 20 °C og en slagsejhedsstyrke op til 450J.
Test af sejhed

FORCE Technology har laboratorier, herunder værksteder for bearbejdning af prøveemner følgende steder:

Danmark:

  • Brøndby
  • Esbjerg
Sverige:
  • Borlänge
Norge:
  • Kristiansand
Akkrediteret prøvning sikrer at de prøvninger, der udføres, er af høj kvalitet og med pålidelige resultater. Alle FORCE Technologys laboratorier er akkrediteret i henhold til de nationale akkrediteringsordninger: DANAK, SWEDAC og NA (Norsk Akkrediteringsfond).

Fordelen ved at FORCE Technology råder over et internt værksted for CNC-bearbejdning af prøveemner er samtidig, at leveringstiden for en prøvning kan reduceres og at en prøvning kan tilpasses dine ønsker og behov.