Har din virksomhed materialemæssige udfordringer i aggressive miljøer? Vælg mellem et bredt udvalg af tests, herunder standardprøvninger (fx NACE, ASTM etc.) og specialprøvninger såsom laboratorie- og fuldskalatests.

Kan din nyudviklede komponent klare trykket, når den installeres i anlægget? Eller kan materialet fungere i det korrosive miljø? Få testet dine emner i HPHT-Lab (tidligere FACT-Lab) og find ud af det.

Udstyr og faciliteter

Testfaciliteten muliggør prøvning ved høje tryk og temperaturer i aggressive miljøer (væsker og gasser). Der tilbydes en bred vifte af teknikker til undersøgelse af vandig korrosion af metaller med særlig fokus på korrosionsbestandige legeringer (CRA’er).

Du kan også få testet nedbrydning af andre materialer, herunder plast, kompositmaterialer og overfladebehandlinger.

Det er også muligt at simulere aggressive miljøer i eksempelvis en kemisk proces eller et reservoir.

I den tilknyttede fuldskala testfacilitet kan du få produkter og komponenter testet under lignende barske forhold.

Vi samarbejder gerne med jeres egne teknikere og kunder og tilbyder også bevidnede test f.eks. med fjernovervågning.

De tilbudte test omfatter:

 • Tilpasset test - fit for purpose test
 • Standardiseret prøvning i henhold til f.eks. EN, ASTM og NACE
 • Spændingskorrosionstest (SCC)
 • Brintskørhed (HIC)
 • Sulfidinduceret spændingskorrosion (SSC)
 • Autoklaveprøvningssystem med flow
 • Elektrokemisk prøvning
 • Produkt- og komponenttest. 

Sammensæt dit eget prøvningsprogram

Du kan også selv sammensætte et prøvningsprogram, hvis der ikke findes en standardtest for din applikation – ellers kan vi hjælpe dig med det.

Vi har stor erfaring med at levere løsninger til:

 • Olie- og gasindustrien (H2S, CO2)
 • Farmaceutisk- og fødevareindustri (høje temperaturer i f.eks. inddampere, kedler, reaktorer)
 • Biogas- og affaldshåndtering (H2S, H2SO4)
 • Kemisk industri og petrokemi (stort spektrum af kemikalier, produkter, processer)
 • Cleantech (dekomponering af skadelige stoffer ved kogning under højt tryk)
 • Geotermi og energilagring (koncentreret saltlage/ brine, scaling og descaling)
 • Brintelektrolyse (varm, aggressiv base)
 • Forgasning, forbrænding og motorer (aggressive produkter ved høj temperatur)
 • Papir- og masseindustri (aggressivt miljø, processer til genbrug af restprodukter)
 • Forsknings- & udviklingsprojekter
 • Lagring og fangst af CO2 (CCS).
Fact lab, test af emner i barske miljøer
Vi tester jeres materialevalg efter standarden - og længere endnu

Testmuligheder i FACT-Lab

FACT-Lab råder over udstyr og faciliteter, som understøtter dit materialevalg:

 • Tryk 0-350 bar
 • Temperatur (25-350 °C)
 • Flowsimulering eller anden bevægelse
 • Mulighed for dosering af kemikalier og gasblandinger under testforløbet
 • Elektrokemi direkte i autoklave (HPHT reference electrode).

Fuldskala udstyr til større komponenter

Fuldskala testlaboratoriet bruges til at teste større komponenter.
Faciliteten består af en sikkerhedscontainer med en indsat testcontainer. Udstyret giver mulighed for at funktionsteste komponenter eller - systemer f.eks. til havari- eller valideringstest.

HSE krav er opfyldt

Vi opfylder de højeste sikkerhedskrav - både personlig og miljømæssigt – med triple sikkerhedsbarriere for tryksatte test, opsamling af skadelige gasser til skrubber unit og opsamling af væsker til neutraliseringstank.

Test celler til multi gas flow tests i FACT Lab

Testceller til multi gas flowtest