CAST for videninstitutioner

Center for Avanceret Sensorteknologi hjælper videninstitutioner til succes med deres teknologiske satsninger.

Få succes med at implementere sensorer i jeres videninstitution

CASTs formål er at øge succesraten med R&D og innovation inden for sensorteknologi. For at opnå det, skal den akademiske verden og industrien samarbejde.

CAST kan eksempelvis hjælpe universiteter med at bygge bro til industrien og fungere som det centrale, tværsektorielle knudepunkt, der engagerer, vejleder og servicerer alle relevante stakeholders.

Få hjælp til at identificere potentielle stakeholders i sensorindustrien

I kan øge chancen for at finde investorer og samarbejdspartnere inden for sensorområdet og bruge CAST til at hjælpe med at validere og teste sensorprototyper.

Brug CAST som partner, når I søger finansiering af sensorteknologi

CAST kan fungere som forsknings- og teknologipartner i forbindelse med finansieringsansøgninger, fx når universiteter, forskere eller videninstitutioner søger om innovations- eller EU-midler.

Det kan hjælpe med at finde nye markeder for sensorteknologi, og er samtidig en måde at få adgang til CASTs omfattende netværk af sensorbaserede virksomheder. 

Et samarbejde med CAST om ansøgninger eller projekter er et skridt i retning af at danne et Advisory Board med tech-iværksættere og sensorspecialister.

CAST Discovery Panel sætter fart på anvendelsen af sensorteknologi

CAST har udviklet fokusgruppemetoden CAST Discovery Panel til at hjælpe med at evaluere hardwareteknologier, som er tæt på markedsimplementering. 

I kan bruge CAST Discovery Panel til at møde relevante brancheinteressenter og accelerere jeres sensorteknologiske løsnings R&D-baserede industrielle og kommercielle anvendelsesområder.

Tilpassede Advisory Boards for opfindere giver viden og indsigt

I kan få adgang til ekspertrådgivning og udvide jeres netværk inden for sensorteknologi gennem et særligt CAST Advisory Board. Boardet kan give den ekspertise eller indsigt i tech-områder, som I måske mangler internt i jeres organisation. Det kan hjælpe jer til at træffe de rigtige beslutninger.

Kontakt os for at høre, hvordan CAST kan hjælpe jeres videninstitution med at styrke forskning, udvikling og brug af sensorteknologier.