Discovery Panel under Center for Avanceret Sensorteknologi (CAST) giver jer adgang til et nøje udvalgt panel af eksperter fra FORCE Technologys store netværk af virksomheder inden for nye sensorteknologier. 

CAST Discovery Panel-metoden fremskynder industriel og kommerciel anvendelse baseret på R&D inden for nye sensorteknologier. 

Eksperter fra panelet kan hjælpe forskningsgrupper samt startups med at booste deres performance på markedet for avancerede sensorteknologier. 

Metoden identificerer og validere hypoteser om mulige anvendelser og markedspotentialer for nye sensorteknologier. 

Hvad kan panelet gøre for dig?

Panelet faciliterer drøftelser med produktudviklingsledere fra danske og internationale virksomheder, idet det validerer kundeegnethed og markedspotentialer for nye sensorteknologier.

Forskningsgrupper på universiteter

For forskningsgrupper på universiteter, der opretter en spinoff eller startup kan CAST Discovery Panel teste markedsrelevans i forhold til

 • Konkurrencedygtighed 
 • Pitch 
 • Specifikke salgsargumenter

Derudover formidler FORCE Technology kontakter til fremtidige industrielle partnere via matchmaking.

Etablerede virksomheder

Hvis I er en etableret virksomhed, kan CAST Discovery Panel hjælpe med at identificere nye markedsmuligheder og -områder. Dette kan potentielt udvide jeres forretning.

Baseret på veldokumenterede metoder og et solidt netværk

CAST Discovery Panels metode for nye teknologier er baseret på FORCE Technologys eksisterende og succesfulde metoder anvendt inden for designpaneler. 
FORCE Technology har et omfattende register over kontakter til diverse danske og udenlandske virksomheder. Dette gør det muligt for os at hjælpe jer med at afdække mulige anvendelser af nye teknologier, der er blevet udviklet - eller er under udvikling - på universiteter eller f.eks. i startups. 

Sådan arbejder panelet - tretrinsmetoden 

Herunder er beskrevet en typisk ramme for, hvordan CAST Discovery Panel hjælper dig med at komme ind på sensormarkedet - og gøre det godt der. 

Trin 1: Identifikation og "modellering"

Særlige aktiviteter:

 • Kick-off workshop med forskningsteamet 
 • Trin 1-rapport om state-of-the-art, anvendelser og interessenter  
 • Midtvejsmøde med interessenter. 

Trin 2: Designpanel - rekruttering, implementering og dokumentation

I andet trin etablerer og sammensætter vi designpanelet/-panelerne. Vi vurderer prototypen og produktet, særligt i relation til levedygtighed og markedspotentiale.

Særlige aktiviteter:

 • Bruttoliste over virksomheder og rekruttering til designpanelet
 • Implementering af designpanel/-paneler
 • Designpanelrapport, inkl. kvantificering af resultater og kvalitative vurderinger af potentialer, koordineret med forskningsteamet.

Trin 3:  Overdragelse

Som et sidste trin drøfter vi din forretningsplan og hvilken indvirkning, panelets feedback har på fremtidige handlingsplaner. Vi definerer også eventuelle juridiske tiltag, der skal træffes.

Særlige aktiviteter:

 • Overdragelse af resultater til f.eks. universitetets forretningsudviklere (Tech Trans) og forskningsteam(s)
 • Møde med fremlæggelse af designpanelrapport med f.eks. universitetet og deres respektive Tech Trans-kontor. Udpegning af potentielle USP'er. Alt dette implementeres af FORCE Technologys IdemoLab under ledelse af underskriftsparterne i den aftalte periode.