Lod- og masselaboratoriet kalibrerer lodder og masser.

Kalibrering af lodder og masser til dansk industri 

I lod- og masselaboratoriet kalibrerer vi konventionelle masser eller lodder rangerende fra 1 mg til 1 ton. Vi kan kalibrere i klasserne E2 (1 mg til 1 kg) samt F1, F2, M1, M2 og M3. Dertil kan vi justere lodder og oplyse deres kraft i newton.

Lodder og masser der kalibreres i lod- og masselaboratoriet, anvendes som led i produktioner i alt fra medicinalindustrien og fødevareindustrien til mindre produktioner af forbrugerprodukter og vægtkontrol af last i transportsektoren.

I lod- og masselaboratoriet kan du som kunde få rådgivning med henblik på daglig kontrol og kalibrering af vejeudstyr. Dertil leverer lodlaboratoriet sporbarhed inden for adskillige andre områder.

På lod- og masselaboratoriet testes

OIML Standardlodder, som bruges meget i medicinalindustrien og i den danske industri generelt. 

FAQ

Akkrediteret E2 kalibrering
Arbejde ved massekomparator i Masselaboratoriet i Vejen.
Massekomparator
Akkrediteret E2 kalibrering, som udføres fra 1 mg til 1 kg. FORCE Technology henter sporbarheden fra DFM (Dansk Fundamental Metrologi).
Opstilling af massenormaler
Der opstilles 10 stk. 50 kg F1 massenormaler, som referencer til kalibrering af 1 stk. 500 kg lod i klasse M1.
Kalibrering af kritisk udstyr
Få styr på din sporbarhed via en akkrediteret kalibrering
fra FORCE Technology. Massenormal 10 kg i klasse F1. Top kvalitets massenormal i klasse F1.