Lodlaboratoriet til kalibrering af lodder og masser.

Kalibrering af lodder og masser til dansk industri 

I lodlaboratoriet kalibrerer vi konventionelle masser eller lodder rangerende fra 1 mg til 1 ton. Vi kan kalibrere i klasserne E2 (1 mg til 1 kg) samt F1, F2, M1, M2 og M3. Dertil kan vi justere lodder og oplyse deres kraft i newton.

Lodder og masser der kalibreres i lodlaboratoriet, anvendes som led i produktioner i alt fra medicinalindustrien og fødevareindustrien til mindre produktioner af forbrugerprodukter og vægtkontrol af last i transportsektoren.

I lodlaboratoriet kan du som kunde få rådgivning med henblik på daglig kontrol og kalibrering af vejeudstyr. Dertil leverer lodlaboratoriet sporbarhed inden for adskillige andre områder.

På lodlaboratoriet testes

OIML Standardlodder, som bruges meget i medicinalindustrien og i den danske industri generelt. 

FAQ

Akkrediteret E2 kalibrering, som udføres fra 1 mg til 1 kg. FORCE Technology henter sporbarheden fra DFM (Dansk Fundamental Metrologi).
Arbejde ved massekomparator i Masselaboratoriet i Vejen.
Arbejde ved massekomparator i Masselaboratoriet i Vejen
Akkrediteret E2 kalibrering, som udføres fra 1 mg til 1 kg. FORCE Technology henter sporbarheden fra DFM (Dansk Fundamental Metrologi).
Der opstilles 10 stk. 50 kg F1 massenormaler, som referencer til kalibrering af 1 stk. 500 kg lod i klasse M1.
Der opstilles 10 stk. 50 kg F1 massenormaler, som referencer til kalibrering af 1 stk. 500 kg lod i klasse M1.
Få styr på din sporbarhed via en akkrediteret kalibrering
fra FORCE Technology. Massenormal 10 kg i klasse F1. Top kvalitets massenormal i klasse F1.