Udforsk testmetoder og regulatoriske godkendelser for 5G-droner og robotter, afgørende for kommerciel brug.

Dette og andre emner kommer vi ind på i 3 spændende masterclass workshops om 5G, hvor vi med udgangspunkt i konkrete use-cases fortæller om muligheden for at få en pålidelig trådløs forbindelse til f.eks. autonome enheder, logistik- og servicerobotter samt behovet for at kunne fjernstyre droner via en trådløs forbindelse.

Vi kommer ind på, hvad 5G er, dets forskellige moduler og network slicing. Til sidst fortæller vi om, hvordan I kan få testet jeres produkter, og hvilke regulatoriske og tekniske krav de skal leve op til.

Masterclass workshop 3 

På den tredje workshop gennemgår vi, hvor og hvordan man kan teste om dronen/robotter lever op til de tekniske krav, og hvordan vi får styr på det regulatoriske i forhold til, at vi må anvende droner/robotter. Til sidst kommer vi ind på, hvor og hvordan I kan få godkendt jeres 5G enablede robot/drone, så de også kan blive solgt som kommercielle produkter. 

Program

  • Velkommen til event og introduktion til FORCE Technology
  • Introduktion til 5G Innovation Hub & Testbed, et samlet dansk øko-system v. Christian Kloch
  • Hvor kan I teste jeres robotter og droner – testmiljøer i Danmark v. Christian Kloch
  • Godkendelse af jeres løsninger – lever de op til de regulatoriske krav v. Morten Sørensen

Tilmeld dig workshop 3 her

5G-mobilteknologi forbinder dele af en by

Artikel

FORCE Technology sætter skub i 5G-mobilteknologi

5G Innovation Hub & Testbed sætter skub i eksportmuligheder for danske virksomheder.