Flere danske virksomheder bør udnytte vækstpotentialet i IoT og digital teknologi, da dette ikke blot kan styrke Danmarks konkurrenceevne, men også fremme en bæredygtig grøn omstilling.

NA Image
Hør Anders Mynster fortælle, hvorfor virksomheder, der enten forsker i, udvikler eller anvender IoT, bør kontakte Nordic IoT Centre for at få hjælp.

Danske virksomheder er ikke så digitale, som man skulle tro

Danmark skal være et både grønt og digitalt foregangsland. Klimapartnerskaberne og før dem vækstteams peger alle på, at IoT, sensorer og anden ny, digital teknologi er en væsentlig del af løsningen til grøn omstilling. 

Dog er mange virksomheder i særligt SMV-segmentet meget lidt digitaliserede. Analyser viser, at især SMV’erne har svært ved at implementere avancerede digitale strategier og dermed ikke høster teknologiernes forretningsmæssige muligheder. Erhvervsfremmebestyrelsen konkluderer, at de danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for elektronik og IT kan bidrage til digitalisering af andre brancher. Men ønsket er en bedre kobling mellem de teknologiske muligheder og den forretningsmæssige værdi.

I projektet ”IoT-drevet forretningsdesign – digitalisering af virksomheder og samfund” vil vi sikre, at flere danske SMV’er succesfuldt får udviklet nye forretningsdesign baseret på de nye teknologiske muligheder, som IoT repræsenterer. Dette med særligt fokus på at understøtte grøn omstilling, enten via direkte udvikling af grønne løsninger eller via ressourceoptimering og effektivisering af fremstillings- og servicebrancherne.

grøn omstilling digitalisering

Services, viden og et styrket økosystem skal sikre vejen mod digitalisering og grøn omstilling

Projektets ambition er at etablere viden, services og netværk, der understøtter og inspirerer danske virksomheder til at gøre IoT til en integreret del af deres værktøjskasse og få fuld effekt af teknologiens potentiale. Derved vil vi understøtte, at Danmark opnår det implementeringspotentiale, som IoT rummer.

I projektet vil vi fokusere særligt på at udvikle løsninger, som understøtter grøn omstilling, og at der allerede i løsningernes udviklingsfase bliver taget højde for IoT-systemernes klimaaftryk. Det vil ske ved at udbygge IoT-økosystemet med fokus på bæredygtig implementering af IoT i virksomheder og samfund, herunder:

  • Udvikle Nordic IoT Centre til digital samarbejdsplatform for IoT-implementering
  • Udvikle IoT-baserede, bæredygtige forretningsdesign
  • Demonstrere IoT i drift i barske miljøer, IoT til grøn omstilling samt LCA og metoder for IoT-systemer
  • Sikre koordinering inden for standardisering og mærkningsordninger
  • Modne nye teknologier til fremtidens IoT-systemer, herunder 5G implementering.
nordic iot centre services

Services og viden skal komme hele IoT-økosystemet til gavn  

De primære aftagere for projektets viden, services og netværk er de danske virksomheder og især SMV’er, der i sidste ende skal høste fordelene ved at implementere IoT. Dog er der i kraft af projektets ambition om at udvide og styrke det samlede IoT-økosystem inden for industrielt IoT/Industri 4.0, InsurTech og FinTech, Smart City og nye digitale produkter en betydeligt større målgruppe for projektet, herunder:

  • Leverandører af IoT-baserede services og produkter
  • Kommuner, der henter IoT-kompetencer hos private leverandører til teknologiske platforme
  • Staten, der råder over en stor infrastruktur for datadeling.