Projekt hjælper danske fremstillingsvirksomheder med at forbedre deres konkurrenceevne og bæredygtighed ved at udvikle stærke servicekoncepter baseret på digitalisering og samarbejde.

Ny dagsorden for virksomheders omstillingsevne

Tiden, hvor danske fremstillingsvirksomheder kunne leve godt af udelukkende at sælge produkter, er under hastig forandring. Det øgede fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi betyder nemlig, at både kunder og myndigheder kommer til at stille nye, altafgørende krav til de ydelser og produkter, som fremstillingsvirksomhederne leverer.

Med projektet Servitize - Fremtidens bæredygtige servicekoncepter vil vi styrke de danske små og mellemstore fremstillingsvirksomheders konkurrenceevne og mulighed for at blive mere bæredygtige ved bl.a. at hjælpe dem med at digitalisere deres serviceydelser.

Desuden vil vi i projektet understøtte SMV´erne til i højere grad at designe produkter med lang holdbarhed og desuden udvikle bedre services, der yderligere kan forlænge produkters levetid gennem øget pleje og vedligehold.

Data bliver den store drivkraft til at knytte kunderne tættere på virksomheden

Virksomhederne har ofte mulighed for at indsamle en masse data om de produkter, kunderne køber. Hvis de kan tracke, hvordan kunderne bruger dem og hvor ofte, kan de optimere produkternes ydeevne og forlænge levetiden. 

Virksomheden kan vurdere, hvornår produktet har brug for et serviceeftersyn, og med en serviceaftale med kunderne, knytter de dem tættere til virksomheden. Det bevirker også, at produktet måske kan holde længe, fordi det bliver rettidigt serviceret.

Derudover skal virksomhederne oftere tilbyde take-back-løsninger, hvor produkter tages tilbage, når de er forældede eller er gået i stykker, med henblik på at de forbedres, repareres eller opgraderes, så de efterfølgende kan sendes ud på markedet igen. Og det er hele dén omstilling, som vi med Servitize - Fremtidens bæredygtige servicekoncepter skal understøtte.

Fra ensidigt produktfokus til stærke servicekoncepter gennem samarbejde

Målsætningen med Servitize - Fremtidens bæredygtige servicekoncepter er at styrke de danske fremstillingsvirksomheders konkurrenceevne. I praksis gøres det ved at forbedre deres kompetencer og evner til at skabe nye service- og forretningsmodeller. 

Virksomhederne får gennem projektet blandt andet hjælp til at kortlægge deres nuværende situation og vejledning i at udvikle nye forretningsmodeller baseret på servitization, digitalisering og bæredygtighedsprincipper. 

Derudover får virksomhederne også hjælp til at identificere, implementere og forankre nye samarbejder og partnerskaber.

Bygger videre på eksisterende erfaringer

Det nye projekt, Servitize - Fremtidens bæredygtige servicekoncepter, bygger videre på viden og erfaringer fra projektet Servitize.DK. 

Dette projekt gennemførte servitization-udviklingsforløb hos 130 fremstillingsvirksomheder. Som et resultat heraf har 123 ud af de 130 deltagende virksomheder igangsat udviklingen af nye servicekoncepter eller fået færdige koncepter implementeret og leveret til kunder.

FN's Verdensmål

Udviklingsprojektet understøtter FN´s verdensmål nr. 8 for anstændige jobs og økonomisk vækst, nr. 9 for industri, innovation og infrastruktur, nr. 12 for ansvarligt forbrug og produktion.