Rådgivning og sparring om din forretning, dens udviklingspotentiale og fokusområder.

Et målrettet arbejde med udvikling af forretningsmodeller er en vigtig kilde til en styrket konkurrenceevne og fremtidig vækst i din virksomhed. Derved sikrer du din virksomheds overlevelse på lang sigt.  Arbejdet med udvikling af forretningsmodeller hjælper dig med at:

  • Fokusere på vigtige fokusområder 
  • Få indsigt i og forståelse for udviklingspotentialerne 
  • Sikre en optimal ressourceudnyttelse

Konkrete værktøjer sikrer forretningsudvikling og strategisk planlægning

For mange virksomheder, især små og mellemstore, kan det være vanskeligt at frigøre tid fra driften til at arbejde med virksomhedens strategi og den fremtidige forretning. Vi tilbyder rådgivning og sparring ved hjælp af konkrete værktøjer, som gør, at du får rammerne til at arbejde med jeres strategi og udviklingspotentiale.

Ved hjælp af vores værktøjer får du defineret de fremtidige målsætninger, og sammen laver vi en strategisk planlægning af de forskellige milepæle, og hvordan du kommer derhen. Derved får du en konkret plan, som sikrer, at du får indfriet de definerede potentialer i virksomheden.

Sparring og skræddersyet process 

Vi har praktisk erfaring i strategi- og forretningsudvikling samt i innovation som udviklings- og konkurrenceparameter. Vi sørger altid for at have en løbende dialog og forventningsafstemning med vores kunder, således at du får en plan, der er skræddersyet til din virksomhed og de konkrete udfordringer, du står med. Vi giver dig sparring i processen, der f.eks. kan omfatte:
  • Kortlægning og beskrivelse af jeres virksomheds nuværende forretningsmodel 
  • Værdiskabelse i forhold til kunderne 
  • Kilder til fornyelse 
  • Evaluering og prioritering af nye forretningsideer 
  • Fokuseret udviklingsplan og opfølgning

Forretningsudvikling, baseret på anerkendte forretningsmodeller

Vi anvender forretningsmodeller, som er relevante og passer til dit behov og det strategiske niveau, som du befinder dig på

Et eksempel er Business Model Generation (BMG). BMG er enkel at forstå og arbejde med, nem at kommunikere og procesorienteret. BMG giver et godt overblik over, hvor jeres virksomhed er lige nu (”as is”) ved hjælp af enkle scenarieteknikker, samt giver et godt beslutningsgrundlag for den fremtidige strategi, og hvor indsatsen skal intensiveres (”to be”). 

Andre strategiværktøjer kan også anvendes, herunder en SWOT-analyse samt kombinationer af fx SWOT og BMG.