Rådgivning om integration eller optimering af LEAN til effektivisering og forbedring af interne processer.

Formålet med forbedringsværktøjet LEAN er at frigøre ressourcer i din organisation, som kan omsættes til et øget kundefokus og en højere kvalitet.

Du får derved synliggjort og adgang til de skjulte ressourcer, der ligger gemt i flaskehalse og spild i virksomhedens interne processer.

Øget effektivitet hos medarbejdere med LEAN 

En af gevinsterne ved at indføre LEAN er, at produktiviteten hos den enkelte medarbejder øges, uden at man skal løbe hurtigere. Derved har LEAN en direkte betydning for medarbejdernes tilfredshed, da disse ikke oplever frustrationer i forbindelse flaskehalse eller ineffektive procedurer.  

Vi tilbyder sparring og uddannelse af dine medarbejdere i forbindelse med optimering og udvikling af arbejdsprocesser og organisationer. Derved får du en løsning, der er tilpasset din virksomhed og de konkrete behov, du har. 

LEAN målrettet fokusområder i virksomheden

Der kan være omstændigheder, som giver særlige udfordringer i et bestemt område af virksomheden. I sådanne tilfælde kan vi gå målrettet efter forbedringer og effektiviseringer i de pågældende områder af virksomheden. Det kan også være ved sammenlægning af afdelinger.   

Vi har en bred og dybdeggående erfaring med implementering af LEAN og gennemførelse af LEAN-uddannelser. LEAN-forløbene tilpasses  til netop din virksomhed og organisation. Vi lægger vægt på at arbejde praktisk med LEAN, så der samtidig med, at værktøjer læres og udvikles, opnås forandringer og konkrette resultater.

LEAN integration på tværs af organisationen

Med udgangspunkt i værdistrømsanalyser får du gennemført forbedringerne gennem en fælles forbedringskultur (Kaizen), der involverer alle personalegrupper. 

Vi sikrer, at LEAN naturligt integreres med de eksisterende ledelsessystemer i virksomheden (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / ISO 45001). Derved er du sikker på at imødekomme både dine egne krav, men også eventuelle krav fra dine kunder omkring dit ledelsessystem.    

Udvikling af LEAN-strategier med virksomhedens ledelse

For at få en effektiv integration af LEAN-strategien i din virksomhed, er det vigtigt, at ledelsen er med i processen. Vores løsninger er altid tilpasset din virksomhed og dens konkrete behov. Vores løsninger omfatter blandt andet:   

  • Uddannelse i LEAN-ledelse  
  • Træning og coaching af medarbejdere i LEAN-metoder og -værktøjer 
  • Implementering af LEAN-koncepter 
  • Opfølgning på praktisk gennemførelse af forbedringsprojektet 
  • Udarbejdelse af fælles handlingsplan for videre udvikling 
  • Sikring af, at LEAN integreres i eksisterende ledelsessystemer